Kutná Hora - Malín, kostel sv. Jana a Pavla, hřbitov

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0021:00 Ticho kostela promlouvá
prohlídka kostela, příležitost ke ztišení, meditaci, modlitbě »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Starší ze dvou dochovaných staveb slovanského hradiště Malín je kostel sv.Jana Křtitele. Kostel byl postaven na vyvýšeném místě v západní části hradiště. Původní stavba v otonském stylu pochází patrně již z 2.poloviny 10.století. Kostel byl přestavěn goticky, renovován roku 1600. Za Josefa II. byl uzavřen a posléze využíván jako skladiště. K obnově došlo roku 1922 a nově je zasvěcen apoštolům Janu a Pavlu. Z původního kostela se dochovala loď a okrouhlá apsida na východní straně. V přízemí je lomený neprofilovaný portál a ve 2.patře se dochovala lomená okna s se šikmým odstupňovaným ostěním. Dodatečně postavená hranolová věž je nesymetricky umístěná a má dvě patra. Zesilují ji nárožní opěrné pilíře. Loď je přístupná plochostropým podvěžím a osvětlují ji dva páry oken. Loď je zastřešena plochým stropem s fabionem. Západní kruchta je dřevěná s gotisujícím poprsníkem a do věže se z ní otvírá neprofilovaná půlkruhová arkáda, přístupná po dřevěných schodech. Půlkruhový vítězný oblouk se otvírá do románské apsidy, která je sklenutá konchou. Osvětluje jí románské okénko a dvě gotická lomená boční okna.

www.ccsh-kutnahora.websnadno.cz

Adresa kostela: Kostelní

GPS: 49°58'2.137"N, 15°18'10.205"E

Návaznost na dopravu:

www.jizdnirady.cz, zastávka Malín

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Monika Trdličková

Mapa: