Děčín-Křešice, obecní kaple

Program Noci kostelů 25. května 2018

»»» Moje Noc

komentované prohlídky »»»

Informace o kostele:

Obecní kapli se zvoničkou nechal postavit roku 1830 místní sedlák Johann Georg Preidl z rodu křešických rychtářů. Podnětem byla patrně epidemie cholery, která v té době decimovala celé Čechy. Byla postavena osm let po obecní soše sv. Jana Evangelisty umístěné v nedalekém sousedství. Zasvěcení kaple není známo, ale na svátek sv. Jana Evangelisty se v 1. polovině 19. století na obecní útraty sloužila v kapli mše, takže mohla být rovněž zasvěcena tomuto svědci. Od 2. poloviny 19. století se o kapli starala obec Křešice, po roce 1945 však postupně pustla. V 80. letech kapli zachránil místní sbor dobrovolných hasičů – opravil ji a využíval jako skladiště. Teprve před nedávnou dobou se kaple ujala nedaleká Křesťanská základní škola Nativity ve snaze navrátit objektu původní účel.

http://www.nativity.cz/

GPS: 50°45'1.809"N, 14°12'0.158"E

Návaznost na dopravu:

Ke kapli se dostanete pěšky z nedaleké zastávky Křešice, škola (autobusy 8, 9, 429) nahoru Potoční ulicí. Trasu od zastávky MHD ke kapli naleznete na tomto odkazu: http://www.mapy.cz/s/4060  

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vít Kofroň

Mapa: