Přeštice-Vícov, kostel sv. Ambrože

Program Noci kostelů 25. května 2018

19:0021:00 Téma: počátek - tradice - obnova
kostel sv.Ambrože Vícov »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel sv. Ambrože ve Vícově patří mezi nejstarší křesťanské kostely v celém Plzeňském kraji. Je jednolodní s obdélným trojbokým závěrem bez opěráků. Nízká věž se šindelovou střechou je situována ve středu západního průčelí. Věž i štítová stěna jsou vyzděny z tesaných velkých kvádrů románského typu. Velmi cenné jsou v interiéru dochované nástěnné malby s výjevy ze života sv. Ambrože z doby kolem roku 1500. Kolem kostela stávala dříve vesnice Vícov, která byla za husitských válek zpustošena a za třicetileté války pak zanikla zcela. Kostel je nyní ve vlastnictví města Přeštice, neboť v roce 2007 jej Římskokatolická farnost Přeštice městu darovala. Objekt prochází od r. 2005 postupnou celkovou obnovou (statické zajištění, oprava střechy věže, obnova fasádních omítek, výmalba interiéru).

prestice.evangnet.cz

GPS: 49°34'51.600"N, 13°21'14.447"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr.Martina Míšková

Mapa: