Praha 1 - Staré Město, kostel U Salvátora

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:30 J. Krušina - Varhanní koncert s hudbou J. S. Bacha a L. van Beethovena
varhanní hudba »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Salvátorský pěvecký sbor - duchovní vokální skladby
Skladby hebrejské, moderní severské a barokní pro smíšený sbor »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 L. Vendl a M. Vojáčková - Skladby 20./21. století pro mezzosoprán a varhany
Zazní skladby P. Ebena, A. Pärta a dal. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:15 Katta - varhanní duchovní autorská tvorba
varhanní duchovní autorská tvorba »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Duchovní rozhovory
Možnost duchovních rozhovorů s faráři salvátorského sboru. »»»

»»» Moje Noc

Komentovaná prohlídka výstav Reformace v Českých zemích a  Evropský humanista Přemysl Pitter, prohlídka a historie chrámu, prohlídka zvonů
Vždy v přestávkách mezi hudebními vstupy »»»

»»» Moje Noc

Výstava původního tisku Bible kralické
Výstava původního tisku Bible kralické »»»

Informace o kostele:

Kostel U Salvátora na Starém Městě je původně luteránský kostel z let 1611 až 1614 od Jana Kryštofa z Graubündenu - za autora projektu je také často považován Giovanni Maria Filippi. Po bitvě na Bílé hoře byl chrám evangelíkům zabaven a v roce 1626 darován řádu Paulánů. Po požáru v roce 1689 barokně přestaven. V roce 1720 přistavěna hranolová věž, po polovině 18. století vyzdoben rokokovými štukaturami. V roce 1784 byl kostel zrušen a v objektu umístěna mincovna. Roku 1863 byl zakoupen evangelickou církví augsburského vyznání, jak se nazývaly luterské církve u nás.  Od roku 1918 zde sídlí farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 8. 4. 2015):

Ne
9:30
, celý rok, každý týden

www.kostelusalvatora.cz

Adresa kostela: Salvátorská 1045/1

GPS: 50°5'20.692"N, 14°25'14.490"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Staroměstská bus 207 - zastávka Staroměstská tram 17, 18 - zastávka Staroměstská

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Vojáčková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Ducha - 0.1 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Mikuláše - 0.2 km
Praha 1 - Staré Město, chrám Matky Boží před Týnem - 0.2 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Šimona a Judy - 0.3 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Havla - 0.4 km
Praha 1 - Staré Město, bazilika sv. Jakuba Staršího - 0.4 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Haštala - 0.5 km
Praha 1 - Staré Město, katedrála sv. Klimenta - 0.6 km
Praha 1 - Staré Město, kaple Nanebevzetí Panny Marie (Vlašská kaple) - 0.6 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Martina ve zdi - 0.6 km