Benešov, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 25. května 2018

08:1512:00 „Kostel v našem městě“ - program pro školy
Programu se mohou zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti. »»»
»»» Moje Noc
17:5518:00 Zvonění zvonů »»»»»» Moje Noc
18:0018:50 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:0020:30 Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. „Rok 1918 z pohledu katolické církve“
přednáška a prostor pro otázky »»»
»»» Moje Noc
19:0020:30 Doprovodný program pro děti na farním dvoře »»»»»» Moje Noc
20:3021:00 Občerstvení na farním dvoře, možnost prohlídky obou zvonic na Karlově »»»»»» Moje Noc
21:0021:30 Hudební pásmo – Schola od sv. Mikuláše »»»»»» Moje Noc
21:3022:00 Komentovaná prohlídka kostela sv. Mikuláše s PhDr. Libuší Váňovou »»»»»» Moje Noc
22:0022:45 „Žalmy – David a jeho blues“
biblická kniha v přebásnění Daniela Rause v režii Lukáše Hlavici s hudbou Huberta Bittmana producent Energeia, o. p. s. reprodukce v tichu kostela »»»
»»» Moje Noc
23:0023:15 Závěrečné požehnání »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Třebaže písemné prameny hovoří o vysvěcení kostela již v roce 1070 a toto stáří potvrzují i prameny archeologické, je dnešní stavba podstatně mladší. Vznikla totiž až ve 13.století. Kostel stojí na vrcholu návrší Na Karlově při západním okraji hřbitova. Jedná se v podstatě o bazilikální trojlodí, jehož průčelí asanovala generální oprava z let 1968 – 1969. Po odstranění starých nánosů se na západní stěně ukázala nároží hlavní lodi a lodí bočních armovaná kvádry z červeného pískovce a základní obrysy stavby včetně oken, jež lze datovat do 3.čtvrtiny 13.století. Orientovaná stavba je trojlodní bazilikou s polygonálně ukončeným presbytářem. Boční lodě zevně bez přerušení dosahují až k závěru kněžiště; uvnitř je však člení sakristie, a sice při severním boku stará a při jižním nová. Z osy západního průčelí vystupuje vystupuje předsíň. V místech, kde se pojí k průčelí stavby, jsou patrné pozůstatky původního profilovaného gotického portálu. Další předsíň přiléhá k jižní boční lodi a kryje raně gotický portál ještě ústupkového schématu datovaný do 60. - 80.let 13.století. Vybavení kostela je v podstatě barokní. K nejhodnotnějším náleží hlavní oltář z roku 1696, jehož retabulum a nástavec zdobí bohatá akantová řezba. Obraz Assumpty, zasazený do bohatě řezaného zlaceného rámu, patří k význačným regionálním památkám pozdní gotiky. Plastiky sv. Vojtěcha a Prokopa na brankách pocházejí od Řehoře Antonína Thényho a vznikly mezi lety 1725 – 1730. Za pozornost stojí i soubor 24 obrazů s tématikou života sv. Klementa, jejichž autorem je Ignác Raab (1715 – 1787). Před západním průčelím kostela stojí zděná zvonice patrně gotického původu. V ní jsou zavěšeny čtyři zvony – největší pochází z roku 1483 a ulil jej Václav z Velvar, menší zvon je datovaný rokem 1437, umíráček byl ulit na přelomu 15. - 16.století a renesanční zvon z roku 1593 nechal zhotovit za podpory benešovské obce Jan Špicmaus a Václav Kolářovic.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 4. 12. 2014):

Ne
8:00
, od Květné neděle do 31.12., každý týden, Od Silvestra po sobotu před Květnou nedělí jsou bohoslužby v kostele sv. Anny.
9:30
, od Květné neděle do 31.12., každý týden, Od Silvestra po sobotu před Květnou nedělí jsou bohoslužby v kostele sv. Anny.

www.farnost-benesov.cz

Adresa kostela: Na Karlově

GPS: 49°47'4.920"N, 14°41'38.746"E

Návaznost na dopravu:

Nejbližší železniční stanice: Benešov u Prahy Nejbližší autobusová stanice: Benešov,Čechova nebo Benešov,u jatek.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Majka Pechová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Poříčí nad Sázavou, kostel sv. Petra a Pavla - 5.8 km
Poříčí nad Sázavou, kostel sv. Havla - 6.0 km
Soběhrdy, evangelický kostel - 6.1 km
Lštění, kostel sv. Klimenta, Hradiště - 9.2 km
Pyšely, kostel Povýšení sv. Kříže - 9.6 km
Vranov, kostel sv. Václava - 11.4 km
Třebešice, kostel Všech svatých - 14.8 km
Votice, kostel sv. Františka z Assisi - 16.4 km
Divišov, kostel sv. Bartoloměje - 19.6 km