Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Petra Na Poříčí

Program Noci kostelů 25. května 2018

16:3017:00 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
18:0018:10 Program začíná - zahájení za vyzvánění zvonů »»»»»» Moje Noc
18:0019:00 Ochutnávka mešního vína
(ochutnávka probíhá do vyčerpání zásob) »»»
»»» Moje Noc
18:0021:00 Program pro děti
Zapalování svíček u sv. Anežky, rybaření se sv. Petrem, klíč k nebeské bráně, svatoanežská koruna. »»»
»»» Moje Noc
18:0022:45 Individuální prohlídka kostelní věže a zvonů
Možnost prohlídky věže stojící vedle kostela. »»»
»»» Moje Noc
18:0023:00 Výstava mešních rouch, křižovnického hábitu a historických bohoslužebných knih »»»»»» Moje Noc
18:3019:00 1. koncert (sborový zpěv) - místní sbor »»»»»» Moje Noc
19:3020:00 1. prohlídka kostela s odborným výkladem »»»»»» Moje Noc
20:0020:25 Komentovaná prohlídka kůru a varhan »»»»»» Moje Noc
20:3021:00 2. koncert (trumpeta, lesní roh, pozoun, housle, varhany a sólový zpěv) - ZUŠ Biskupská »»»»»» Moje Noc
21:3022:00 2. prohlídka kostela s odborným výkladem »»»»»» Moje Noc
22:0022:30 Koncert sboru MáTa »»»»»» Moje Noc
23:0023:00 Společná modlitba a závěr »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel sv. Petra byl postaven ve druhé polovině 12. století jako románská bazilika s dodnes dochovaným, goticky přestavěným dvouvěžovým průčelím. Chrám původně sloužil jako farní kostel zaniklé osady Poříčí. Okolo r. 1200 byl ke kostelu uveden řád německých rytířů, který zde založil své sídlo a špitál. Královna Konstancie Uherská o něco později vykoupila nemovitosti a polnosti a darovala je nově se konstitujícímu českému rytířskému řádu křižovníků s červenou hvězdou, který založila její dcera Anežka. Kostel se dočkal několika gotických přestaveb a na začátku 14. století zde byla postavena farní škola. V období husitství zavedl křižovnický farář Mikuláš unikátní způsob svatého přijímání, když kromě katolického přijímání u hlavního oltáře probíhalo i přijímání pod obojí u oltářů bočních. V roce 1419 byli křižovníci z kostela vyhnáni a nahrazeni kališnickými knězi. Kostel samotný během husitské éry ničení unikl.

Kolem roku 1500 se dočkal další přestavby, v roce 1598 byla ke kostelu přistavěna samostatně stojící zvonice. Kališnické kněze sem dosazovala novoměstská rada, a to až do roku 1621, kdy byl kostel po bitvě na Bílé hoře navrácen křižovníkům, aby jim byl následně v roce 1648 znovu odebrán, neboť císař Ferdinand III. daroval podací právo k tomuto kostelu opět novoměstské obci jako odměnu za statečnou obranu Prahy. Křižovníci zahájili vleklý soudní proces, který byl ukončen smírem až v roce 1686, kdy jim bylo navráceno právo dosazovat sem kněze z vlastních řad. Kostel prošel řadou pohrom – v roce 1648 byl poškozen švédskou střelbou, později několikrát vyhořel a roku 1757 jej poškodili Prusové. Z barokního období přesto najdeme v interiéru kostela vzácná díla – zejména obraz na hlavním oltáři, který představuje Předání klíčů sv. Petrovi a jehož autorem je jeden z nejvýznamnějších barokních malířů Václav Vavřinec Reiner a dále např. u druhého pilíře oltář sv. Floriána s obrazem od Reinerova žáka Jana Petra Molitora.

V letech 1874-1879 byl kostel přestavěn a opraven architektem Josefem Mockerem, který jej puristicky regotizoval. Došlo ke zbourání a odstranění zejména barokních částí stavby, objevily se nové pseudogotické portály na jižní, severní a západní straně a nový hlavní portál byl vyzdoben novogotickým tympanonem s Kristem a sv. Petrem od Ludvíka Šimka. Velké změny se dotkly i oken – některá byla zazděna, jiná proražena a další (zvláště barokní) přestavěna. Došlo rovněž k redukci počtu oltářů, z původních 12 jich tu zbylo jen šest. Celá časově i finančně náročná rekonstrukce a přestavba byla dokončena roku 1885.

Po roce 1948 byl kostel křižovníkům opět zkonfiskován, k navrácení došlo po roce 1989. Ke kostelu náleží také jedna z nejhezčích novorenesančních budov v Praze – fara z roku 1894, kterou zdobí sgrafitová vyobrazení českých patronů.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 10. 3. 2017):

St
16:30
, celý rok, každý týden
16:30
, celý rok, každý týden
Ne
10:30
, celý rok, každý týden

www.svatypetr.webnode.cz

Adresa kostela: Biskupská

GPS: 50°5'28.389"N, 14°26'3.189"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

tram 3, 8, 14, 24, 52 - zastávka Bílá labuť

tram 14 - zastávka Těšnov

bus 194, 207, 509 - zastávka Bílá labuť

bus 194 - Petrské náměstí

metro (B, C) - stanice Florenc

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Radka Heisslerová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 1 - Nové Město, modlitebna CB - 0.5 km
Praha 1 - Nové Město, školní kaple Boží Lásky, Veselá škola - CZŠ a ZUŠ - 0.6 km
Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Klimenta - 0.6 km
Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Josefa - 0.6 km
Praha 7 - Holešovice, kostel sv. Klimenta - 0.7 km
Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Jindřicha a Kunhuty - 0.8 km
Praha 7 - Holešovice, kostel sv. Antonína Paduánského - 0.8 km
Praha 7 - Holešovice, Husův sbor - 0.9 km
Praha 1 - Staré Město, bazilika sv. Jakuba Staršího - 1.1 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Haštala - 1.1 km