Kunovice, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 25. května 2018

19:0020:00 Mše svatá se skupinou POOL »»»»»» Moje Noc
20:0020:10 Vyhodnocení soutěže: Namaluj nebo vyfoť svoji rodinu na poutním místě »»»»»» Moje Noc
20:1020:15 Přestávka, čajovna »»»»»» Moje Noc
20:1520:30 Seznámení s historií kostela sv. Petra a Pavla »»»»»» Moje Noc
20:1521:30 „Honba za pokladem“ (hra určená dětem) »»»»»» Moje Noc
20:3020:35 Prohlídka hlavního oltáře »»»»»» Moje Noc
20:3520:50 Kardinál Josef Beran (prezentace) »»»»»» Moje Noc
20:5021:30 Promítání filmu »»»»»» Moje Noc
21:3021:35 Ukončení Noci kostelů »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:


Kostel sv. Petra a Pavla je významnou kulturně-historickou památkou města. Poslední archeologický průzkum kostela, který se uskutečnil na jaře roku 2004 potvrdil jeho gotické stáří z období vrcholného středověku. První přímý doklad o farnosti pochází z roku 1235, kdy je v Kunovicích uváděn farář královny Konstancie jménem Bartoloměj, který zde pravděpodobně měl i zázemí v podobě církevní stavby. Historie kostela tedy zřejmě sahá hlouběji než do roku 1517. Koncem 15. stol. však dochází k územní reorganizaci a v jejím důsledku byl zřejmě i závazek Jana z Kunovic postavit v Kunovicích kostel sv. Petra (snad na místě předchozího kostelíka či kaple). Tento závazek byl splněn roku 1517 postavením presbytáře a části lodě. Dalšího zvětšení a prodloužení, na současných 38m délky a 13m šířky, se kostel dočkal v letech 1759 – 1761 za faráře J. N. Merttena. Nově byla vystavěna věž se sakristií v přízemí. Hlavní oltář byl zasvěcen sv. Petru a Pavlu. Poslední jeho úpravy pochází z roku 1912, kdy byly pořízeni noví andělé a kovový svatostánek. Obraz sv. Petra a Pavla nad oltářem je dílem malíře Jana Kryštofa Handkeho. Křížovou cestu namaloval v roce 1918 vídeňský akad. malíř František Tomaschů. Plastiky svatých ve výklencích a po bocích kostela, včetně sousoší nad kazatelnou jsou z meziválečného období od sochaře B. Kafky z Červeného Kostelce. Nynější varhany byly pořízeny v roce 1947, kdy byl i rozšířen kůr. Okenní vitráže jsou zhotoveny dle návrhů akad. mal. J. Semelky z Olomouce. Za zmínku stojí i pořízení nových zvonů Marie (620kg) a Josefa (340kg) v roce 1991 a nového kamenného obětního stolu s ambonem v roce 2004 za přítomnosti arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Aby tato dominanta města mohla stále sloužit v plné kráse, vyžaduje to i nemalé finanční prostředky na údržbu a opravy, jako např. statické zajištění kostela a kompletní odvlhčení. Poděkování zde patří farníkům, ale i městu Kunovice a Zlínskému kraji.

www.farnostkunovice.cz

GPS: 49°2'28.210"N, 17°27'53.093"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

vlak, autobus

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jaroslav Polách

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Uherské Hradiště, kostel sv. Františka Xaverského - 2.7 km
Uherské Hradiště, klášterní kostel Zvěstování Panny Marie - 3.0 km
Uherské Hradiště, Evangelická modlitebna Jana Amose Komenského - 3.2 km
Huštěnovice, kostel sv. Anny - 6.6 km
Ostrožská Lhota, kostel sv. Jakuba staršího - 6.8 km
Babice, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 8.3 km
Jalubí, kostel sv. Jana Křtitele - 8.5 km
Kudlovice, kaple sv. Andělů strážných - 8.8 km
Velehrad, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje - 9.7 km
Uherský Ostroh, kostel sv. Ondřeje - 9.9 km