Praha-Ďáblice, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:5518:00 Zahájení Noci kostelů zvoněním na zvon »»»»»» Moje Noc
18:0018:30 Prohlídka kostela a okolí s výkladem o historii
Prohlídka bez výkladu je možná během celého večera s ohledem na probíhající program, mimo dobu konání koncertů. »»»
»»» Moje Noc
18:0020:00 Tvořivá dílna pro děti - skládačky, omalovánky, kvíz pro větší děti
Tvořivá dílna pro děti - skládačky,omalovánky, Detektiv v kostele - kvíz pro větší děti »»»
»»» Moje Noc
18:4019:00 Dětský koncert - vystoupení dětí
Hudební vystoupení dětí z Ďáblic a okolí - hra na nástroje: housle, příčná flétna, trubka, harfa + klavírní doprovod. »»»
»»» Moje Noc
19:1520:15 Co skrývá sakristie - prohlídka liturgických předmětů, k čemu a kdy se používají
Možnost prohlédnout si liturgické předměty s výkladem o jejich použití. »»»
»»» Moje Noc
19:1520:15 Prohlídka kostela a okolí s výkladem o historii
Prohlídka bez výkladu je možná během celého večera s ohledem na probíhající program, mimo dobu konání koncertů. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 Koncert klasické hudby - Krása Quartet
Smyčcový soubor "Krása Quartet" zahraje Smyčcový kvartet B - dur od J. Haydna a Smyčcový kvartet č. 11 - C - dur od A. Dvořáka. Vstupné dobrovolné. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Osobní modlitby a ztišení při svíčkách
Modlitby, ztišení a adorace při svíčkách »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Ďáblická kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava pocházející z roku 1755 se nachází v původním středu obce Ďáblice, dnešní městské části Praha 8 - Ďáblice.

Kaple zaujímá střed průčelního křídla zámku v celé jeho výši. Na mansardové střeše je cibulovitá věžička. Vchod do ďáblické kaple je přímo z ulice U Parkánu č. 4. Na třech klenbách vnitřního prostoru se nacházejí freskové malby: „Hospodin přichází se dvěma anděly k Abrahamovi“, „Abraham hostí Hospodina“  a „Sv. Václav vyučuje pohanské děti a dává je křtít“. Nad barokním hlavním oltářem je malovaný obraz znázorňující Nejsvětější Trojici a před ní klečícího sv. Václava od Ignáce Raaba. Po stranách oltáře nad brankami stojí vyřezávané sochy sv. Heleny a sv. Augustina. Do 70. let dvacátého století (do r. 1976) sloužila kaple k pravidelným bohoslužbám a k oslavám církevních svátků. Po odvozu inventáře pak postupně chátrala. Do r. 2006 patřila Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava na Proseku. Od prosince téhož roku je kaple opět majetkem Řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Nedělní bohoslužby jsou v kapli slouženy vždy v sudém týdnu v 10:30 a při některých církevních svátcích.

Podrobné informace na: www.kapledablice.cz

Adresa: U Parkánu 4

Praha 8 - Ďáblice Duchovním správcem je P. PhDr. Marek Pučalík O.Cr.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14. 5. 2019):

Ne
10:30
, celý rok, 1x za 14 dní, sudý týden (tento týden je lichý), více informací na http://www.kapledablice.cz/kalendar

www.kapledablice.cz

Adresa kostela: U Parkánu 30/4

GPS: 50°8'54.188"N, 14°29'6.339"E

Návaznost na dopravu:

Bus 103, 202, 348, 368, 369 - zastávka Ďáblice

Bus 103, 348, 368,369 z -M- Ládví nebo z Březiněvsi, Neratovic ...

Bus 202 z Bohnic, Dolních Chaber nebo Čakovic, Kbel Doprava z Letňan s přestupem na 202 (Obchodní centrum Čakovice) Doprava z Proseka a Kobylis s přestupem na 103 (Střelničná / Třebenická / Sídliště Ďáblice)  

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Alžběta Mošničková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha-Ďáblice, modlitebna CČSH - 0.2 km
Praha 8 - Kobylisy, modlitebna CB - 2.2 km
Praha 8 - Kobylisy, kostel U Jákobova žebříku - 3.6 km
Praha-Čakovice, kostel sv. Remigia - 4.2 km
Praha 8 - Libeň, kostel sv. Vojtěcha - 4.4 km
Praha 8 - Kobylisy, kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše - 4.5 km
Praha 8 - Libeň, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, Libeňský zámek - 4.5 km
Praha 8 - Libeň, sbor CKS - 4.6 km
Praha-Dolní Chabry, kostel Stětí sv. Jana Křtitele - 4.6 km
Praha 8 - Libeň, Husova kaple - 4.9 km