Praha 3 - Žižkov, kostel sv. Anny

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:30 Zahájení s hudbou »»»»»» Moje Noc
19:0019:40 Z historie sv. Anny »»»»»» Moje Noc
20:0020:45 Koncert pro varhany, violoncello a hoboj »»»»»» Moje Noc
21:0022:30 Prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel sv. Anny byl postavený roku 1911 podle projektu architekta Eduarda Sochora, a to ve slohu blížícímu se beuronskému secesnímu umění. V roce 1916 byl při kostele založen klášter karmelitánů, který však zanikl odchodem řeholníků už roku 1922. Jde o trojlodní stavbu se širokou převýšenou střední lodí a postranními bočními emporami. Interiér kostela doplňují ornamentální a rostlinné nástěnné malby, nad vítězným obloukem je malba Panny Marie s českými světci. Stěna za oltářem představuje mezi palmami krále Davida, proroky Izaiáše, Jeremiáše a svatého Jana Křtitele.

Vlastní vybavení kostela je slohově různorodé, vzácný je např. raně barokní oltář sv. Anny z doby kolem roku 1700. Kostel sv. Anny představuje svou architekturou i výzdobou pozoruhodnou a v Praze ojedinělou stavbu období pozdní secese s řadou již nových, geometrických rysů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 31. 3. 2016):

Út
18:00
, celý rok, každý týden, poslední úterý v měsíci: 17.30 výstav Eucharistie
Ne
8:00
, celý rok, každý týden

www.farnost-zizkov.cz

Adresa kostela: Tovačovského

GPS: 50°5'13.672"N, 14°27'41.454"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Flora (dál pěšky podél Olšanských hřbitovů a přes Vrch sv. Kříže)

bus 133, 136 , 207, 509 - zastávka Černínova

tram 5, 9, 26, 55, 59 - zastávka Olšanské nám. (dál pěšky přes Vrch sv. Kříže)

tram 9, 11, 10, 16 - zastávka Biskupcova (dále pěšky ulicí Jeseniova)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Anna Velková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 3 - Žižkov, Žižkův sbor - 0.1 km
Praha 3 - Žižkov, kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie - 0.5 km
Praha 3 - Žižkov, sbor CB - 0.6 km
Praha 3 - Žižkov, Betlémská kaple - 0.8 km
Praha 3 - Žižkov, kostel sv. Prokopa - 1.3 km
Praha 3 - Vinohrady, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 1.5 km
Praha 8 - Karlín, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 1.5 km
Praha 3 - Vinohrady, modlitebna BJB - 1.5 km
Praha 8 - Karlín, kaple sv. Karla Boromejského - 1.7 km
Praha 10 - Vršovice, kostel sv. Václava - 1.9 km