Kyjov, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 25. května 2018

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Kyjovská farnost byla založena r. 1180, kdy premonstránský opat Michal na Hradisku u Olomouce postavil, v trhové vsi Kyjov, farní kostel sv. Martina. Klášteru Hradisko byl Kyjov darován olomouckým údělným knížetem Václavem roku 1126. Patřil mu až do roku 1539.

K farnosti Kyjov patří ještě části Nětčice, Boršov a obce Bukovany a Sobůlky.

Nynější kostel se stal farním r. 1784 a na místě původního stojí nyní hřbitovní kaple se zvonicí sv. Josefa dělníka. Je to bývalý kláštěrní kostel kapucínů, posvěcený 17.10.1723, jednolodní, podélný, neorientovaný a pravoúhle zakončený, sklenutý barokní valenou klenbou. Roku 1734 byla k němu přistavěna boční loď. Ploché, trojúhelníkovým štítem zakončené průčelí kostela bez věže odpovídá předpisům kapucínského řádu. Na průčelí je barevná freska Matky milosrdenství s Ježíškem od Jano Köhlera z roku 1910.

Pod kostelem je kapucínská hrobka.

Vnitřní výzdoba chrámu je pozdně barokní (rokoko) a novější.

Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie od vídeňského malíře Maulbetsche byl neporozuměním odstraněn a nahrazen novým od brněnského malíře Josefa Zeleného z roku 1880.

Oltář v boční lodi byl zasvěcen sv. Martinu. Kazatelna z umělého mramoru s alegorií činné víry na stříšce s reliéfem Kristovy hlavy na řečništi, jakož i protější křtitelnice se sousoším křtu Páně dodala Schweigelova dílna v Brně po roku 1802.

Kamenné sochy sv. Cyrila a Metoděje před kostelem jsou památkou na cyrilometodějské jubileum 1885. Obrazová výzdoba se omezuje na kopii křížové cesty a na dva novější obrazy sv. Martina a Panny Marie.

Malbu kostela provedl roku 1928 Antonín Sychra z Kyjova podle návrhu Jano Köhlera. Jubilejní obnova a výmalba k 250.výročí posvěcení kostela a ke 100.výročí narození Jano Köhlera byla provedena pod odborným vedením akademického malíře Vladimíra Vašíčka ze Svatobořic roku 1973.

Kyjov je od roku 1787 sídlem děkanství.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23. 11. 2015):

Po
17:00
, zimní čas, každý týden
18:30
, letní čas, každý týden
Út
6:45
, celý rok, každý týden
St
17:00
, ve školním roce, každý týden
18:30
, od 1. 7. do 31. 8., každý týden
Čt
6:45
, od 1. neděle adventní do Velikonoční neděle, každý týden
6:45
, celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci
18:30
, celý rok, každý týden
So
6:45
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
9:00
, celý rok, každý týden
10:30
, celý rok, každý týden
18:30
, od 1. neděle adventní do Velikonoční neděle, každý týden

www.kyjov.farnost.cz

GPS: 49°0'36.683"N, 17°7'28.980"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Vladimír Mrázek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Kyjov, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 0.4 km
Vlkoš u Kyjova, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 4.8 km
Svatobořice-Mistřín, kostel Navštívení Panny Marie - 5.6 km
Dubňany, kostel sv. Josefa - 9.1 km