Nekoř, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:45 Mše svatá za obyvatele Nekoře »»»»»» Moje Noc
18:4521:00 Prezentace historie i současnosti kostela sv. Mikuláše »»»»»» Moje Noc
19:0020:50 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
19:0020:50 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
19:0020:50 Vědomostní hra aneb co víte o kostele sv. Mikuláše »»»»»» Moje Noc
19:0021:00 Prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
19:0021:00 Prohlídka věže kostela s vyhlídkou na Nekoř »»»»»» Moje Noc
19:0021:00 Ukázky varhanní hudby »»»»»» Moje Noc
19:0021:00 Výstava - kostel sv. Mikuláše očima ZŠ Nekoř »»»»»» Moje Noc
20:5021:00 Zakončení: modlitba za Nekoř »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Dějiny farnosti Nekoř

Je jisté, že v letech 1344-1350 měla Nekoř faru (plebanii). Libry informatorium uvádějí roku 1363 Jana Petra z České Třebové po zemřelém Mořici. Není však historicky zjištěno, kde tehdejší kostel stával. Ústní podání praví, že v dávných dobách byla dřevěná kaple na protilehlém kopci, než je dnešní kostel, nyní Zářeckův kopec. Ještě začátkem minulého století se v tomto prostoru nacházely při orbě zbytky zašlých hrobů a opracované kameny. Když tento dřevěný kostel sešel, nebo v dobách válečných byl zbořen, našlo se vhodnější místo a byl postaven dřevěný kostel na místě nynějšího. Není však známo kdy. Je však zřejmé, že část dřeva z tohoto dřevěného kostela byla později použita při stavbě nynějšího kamenného. Svědčí o tom mnoho zářezů a dlabů v trámech v původním prostoru. Roku 1651 připomíná se v soupise Vitanovského ve vsi Nekoř kostel filiální, založení svatého Mikuláše biskupa. Nekoř byla přifařena k Orlici a Lukavici. Nynější zděný kostel, který doposud tvoří významnou dominantu obce, byl vystaven roku 1698 majitelem kyšperského panství hrabětem Františkem Karlem Libštejnským z Kolovrat. Kolovratská Orlice je dosud umístěna nad hlavním vchodem kostela. Původně byla věž kostela baňatá. Farní budova byla postavena roku 1705, farnost byla zřízena 14. září 1706 a k Nekoři byly přifařeny následující obce: Bredůvka, Bořitava, Údolí, Dolní Nekoř, Horní Nekoř, Studené, Vlčkovice, Stanovník, České Petrovice, Celné, Těchonín a Sobkovice. V té době byl zde farář a dva kaplani. Pravděpodobně nejstarší dochovanou památkou je kamenná goticko-romantická křtitelnice vytesaná z jednoho kamenného bloku. Dle odborníků je její stáři datováno do 13. století, tedy do doby prvního dřevěného kostela. Ve věžích kostela byly umístěny čtyři zvony, dva větší ve věži, menší ve věžičce sanktusové. Válečné rekrutace 20. století přečkal pouze starobylý zvon z roku 1576. Na zvonu je nápis psaný česky tohoto znění: „Rozumný člověk rád se učí slovu Božímu. A kdo miluje moudrost, ten ho rád poslouchá. Jako voda hořící oheň uhašuje, tak almužna shlazuje hříchy. A nejvyšší Odplatitel na to vzpomene a v neštěstí pomůže jemu“.

Kamenný kříž před vchodem na hřbitov je z roku 1761, a věžní hodiny byly usazeny s přispěním významného nekořského rodáka Mikuláše Tomka roku 1846. Při opravách věže bylo v malé báni na vrcholu nalezeno několik pamětních listin z roku 1871, 1855, 1925 a vložena byla nová z roku 1995. Je v nich popisován život obce i farnosti a zejména opravy, které byly provedeny. Mnoho práce vykonali věřící nekořské farnosti v kostele sv. Mikuláše, v jeho okolí i na farní budově. Na těchto opravách se významně angažovali farníci s podporou duchovních správců. Vzpomenout lze opravu omítky kostela, opravu střechy, generální opravu věže, několikeré malování interiéru kostela, nová dlažba, nové lavice, elektroinstalace, opravy hřbitovních zdí, oprava omítky fary, výměna oken, vnitřní opravy, vybudování farní místnosti a přilehlých prostor, úprava prostranství před farou včetně opěrné zdi a mnoho dalších drobných prací. Za významné organizátory lze za přispění ochotných rukou považovat: + RD. Karla Výprachtického, + Ing. Josefa Luxe, pana starostu + Václava Faltuse a v současné době se organizování ujímá mladší generace...

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20. 11. 2014):

St
17:00
, zimní čas, každý týden
18:00
, letní čas, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Ne
8:00
, celý rok, každý týden

nekor.farnost.cz

GPS: Loc: 50°3'21.513"N, 16°33'6.886"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Pavol Sandánus

Mapa: