Kutná Hora, evangelický kostel

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0019:00 Program pro děti »»»»»» Moje Noc
19:0020:00 akordeonový soubor ZUŠ »»»»»» Moje Noc
20:0021:00 varhanní koncert Marty Čablíkové »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 koncert hudební skupiny Double guitar band »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Evangelický kostel leží nedaleko Palackého náměstí v centru města. Byl postaven, od května do prosince roku 1887, podle návrhu pražského architekta Františka Buldry, rodáka z nedalekého Kaňku, pro tehdejší Evangelickou církev reformovanou. Samostatný evangelický farní sbor vznikl v roce 1891. Reformovaná církev se v prosinci roku 1918 spojila s Evangelickou církví luterskou do dnešní Českobratrské církve evangelické. Bohoslužby jsou zde v neděli a o svátcích v 9 hodin.

Budova je postavena v neoempirovém slohu. Tím je unikátem mezi chrámovými stavbami. Navazuje na stavební slohy starověkého Řecka. Architekt klidnou řeckou horizontálou vnesl do města prvek kontrastu proti gotické vertikalitě i proti vypjatému baroku. Nápis na průčelním štítě (Památce mučedníků kutnohorských) ukazuje do minulosti města a do českých dějin. Ve středověkých šachtách spočívají kosti tisíců husitských mučedníků, Husových stoupenců. Vrchol zdobeného štítu tvoří kalich, symbol české reformace.

Interiér kostela byl v letech 1972-1979 upraven podle návrhu akademických malířů manželů Miroslava a Jarmily Radových z Prahy. Celý prostor je laděn do modra, včetně kazetového stropu, kde odstíny modré vytvářejí kříž. Na čelní stěně jsou dva velké Radovy obrazy: Starý a Nový zákon. Nalevo odkazují postava proroka a kovově modré a chladné odstíny na starozákonně přísný svět. Napravo kolem torsa Kristova těla prorůstá a prolamuje se a prodírá do světa novozákonní evangelium v odstínech zelené barvy naděje. Oba obrazy mají jakoby své ohnisko v prolamovaném kříži tmavě červené barvy na stole Páně.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18. 5. 2017):

Út
18:00
, celý rok, 1x za měsíc, posl. v měs., film na faře
18:00
, celý rok, 1x za měsíc, posl. v měs., setkání střední generace
St
16:00
, celý rok, každý týden, náboženství pro děti
17:00
, celý rok, každý týden, biblická hodina pro dospělé
Čt
14:00
, celý rok, nepravidelně, odpolední klub
Ne
9:00
, celý rok, každý týden, bohoslužby

www.kutna-hora.evangnet.cz

Adresa kostela: Jiřího z Poděbrad

GPS: 49°57'3.111"N, 15°16'4.921"E

Návaznost na dopravu:

MHD - zastávka Aut.stan. (cca 500 m) nebo zastávka Centrum (cca 600 m)

www.idos.cz/

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ondřej Zikmund

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Kutná Hora, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, klášter - 0.1 km
Kutná Hora, modlitebna AC - 0.1 km
Kutná Hora, kostel sv. Jakuba - 0.3 km
Kutná Hora, kostel sv. Jana Nepomuckého - 0.4 km
Kutná Hora, kostel Panny Marie na Náměti - 0.6 km
Kutná Hora, kaple Božího Těla - 0.7 km
Kutná Hora, katedrála sv. Barbory - 0.8 km
Kutná Hora - Sedlec, katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele - 2.5 km
Kutná Hora - Kaňk, kostel sv. Vavřince - 2.7 km
Kutná Hora - Malín, kostel sv. Štěpána - 4.3 km