Starý Plzenec, kostel Narození Panny Marie, Malá Strana

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:10 Zahájení Noci kostelů zvoněním staroplzeneckých zvonů
Zvonění plzeneckých zvonů a zahájení Noci kostelů »»»
»»» Moje Noc
18:1019:00 Velká soutěž pro děti, malování křídami na chodník před kostelem, komentovaná/volná prohlídka kostela
Soutěž pro děti s plněním úkolů přímo v kostele, pro dospělé pak volná nebo komentovaná prohlídka kostela »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Hudební vystoupení malých velkých muzikantů
Hudební vystoupení žáků ZUŠ Starý Plzenec »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 KONIVADLO - Pohádka pro malé i velké diváky
Divadelní vystoupení oblíbeného divadla KONIVADLO od Skalky »»»
»»» Moje Noc
20:0020:45 STRAW HAT - koncert country-folkové skupiny z Plzně
Koncert country-folkové skupiny z Plzně »»»
»»» Moje Noc
20:4521:15 Povídání o pátém pádu a učednické zpívání při svíčkách
Zakončení cyklu zamyšlení se nad pády jazyka českého z pohledu křesťanství za hudebního doprovodu. »»»
»»» Moje Noc
21:1521:30 Modlitba za město
Modlitba za město a zakončení Noci kostelů 2018 »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Kardinál Josef Beran a Starý Plzenec
Výstava o kardinálovi Beranovi a jeho vztahu ke Starému Plzenci »»»

Informace o kostele:

Kostel Narození Panny Marie stojí ve Starém Plzenci na Malé Straně a je kostelem farním. Byl založený pravděpodobně svatým Vojtěchem. Když se sv.Vojtěch v roce 992 vracel z Říma zpět do Čech, přišel do jednoho města, kde jej kníže Boleslav II. očekával a viděl zde v neděli rušný trh. Velmi se zarmoutil a řekl těm, kdo jej provázeli s výčitkou: "Hle, pěkný váš slib! Váš kající lid ani odpočinkem od práce nesvětí tento den sváteční".    Tato slova sv.Vojtěcha zapsal ve své kronice kronikář Bruno z Qverfurtu. Kronikář Pulkava pak dál píše, že zde - v plzeňské provincii zanechal řeholníky "benediktíny", které sebou přivedl a postavil jim  zde kostel Panny Marie. Ve 12. století stál na místě tohoto kostela románský kostel. V roce 1351 byl přestavěn do gotické podoby. Z této doby jsou na stěnách presbytáře (kněžiště) vzácné fresky evangelia v obrazech, v klenbě andělé s hudebními nástroji a starozákonní proroci, králové a evangelisté. V roce 1554 byla loď kostela zaklenuta renesanční křížovou klenbou bez žeber. Z této doby je i dvojitá kruchta, na které jsou nově opravené barokní varhany. Hlavní oltář je ranně barokní z roku 1695. Na oltáři je obraz Narození Panny Marie a sochy sv.Václavy, sv. Vojtěcha, sv.Ludmily a sv.Barbory. Na vrcholku je socha sv.archanděla Michalea, jak potírá ďábla. V boční lodi jsou na zdi kamenné náhrobky Kokořovců, věž je gotická z doby přestavby kostela a sloužila jako obytná. Poslední patro věže se zvonicí, ve které jsou umístěny tři zvony, je dostavěno později. U kostela se nachází renesanční fara a bývalý hřbitov, na kterém stojí otevřená barokní kaple z roku 1695.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 5. 2. 2014):

Ne
9:30
, celý rok, každý týden

http://www.farnoststaryplzenec.cz/

Adresa kostela: Třebízského náměstí

GPS: 49°42'10.937"N, 13°28'9.537"E

Návaznost na dopravu:

Plzeňská MHD - č. 51, vlakové i autobusové spojení, ze zastávky "K Plzenci" (trolejbus číslo 13) je to k nám cca 5 km pěšky :-))

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Švéda

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Šťáhlavy, kostel sv. Vojtěcha - 4.7 km
Chválenice, kostel sv. Martina - 6.3 km
Plzeň-Doubravka, kaple v Domově pro seniory sv. Jiří - 7.1 km
Plzeň-Lobzy, kostel sv. Martina a Prokopa - 7.6 km
Dýšina, kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy - 8.0 km
Plzeň-Doubravka, kostel sv. Jiří - 8.8 km
Plzeň-Slovany, modlitebna CASD - 8.8 km
Plzeň-Doudlevce, kaple sv. Maxmiliána Kolbe, Památník obětem zla - 8.9 km
Plzeň-Slovany, kostel Panny Marie Růžencové - 9.0 km
Plzeň-Slovany, sbor Kristova kříže - 9.5 km