Hostouň, hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

»»» Moje Noc

Možnost zapálit si svíčku před kaplí za své blízké zemřelé »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka nového oltáře »»»

Informace o kostele:

Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Hřbitov na jižním konci města byl upraven v roce 1826.Stojí zde mešní kaple Nanebevzetí Panny Marie.Tuto kapli dala podle jednoho nápisu vystavět roku 1663 Susanna Kleinschmidt. Zuzaně bylo v roce založení kaple 48let, údaje o manželích Kleinschmidtových se vyskytují v berní rule a soupisu podaných podle víry. Tento nápis o založení kaple byl součástí oltáře, který je dnes považován za ztracený. Z kaple také zmizely dřevěné sochy sv. Floriána, sv.Václava, Panny Marie a sochy biskupů, podobně jako řada obrazů malovaných na plátně či dřevě. Tyto předměty se ještě před druhou světovou válkou v kapli očividně nacházely. Kaple byla využívána , jako pohřební svatyně zámožnými měšťany a panskými úředníky. Veškeré vnitřní zařízení bylo za bývalého režimu odstraněno a kaple byla přestavěna na smuteční síň. Jako jediné zůstaly uchovány náhrobní kameny zasazené ve zdi, které dal zhotovit roku 1705 Daniel Budecius vrchnostenský úředník pro svou ženu a jejich dvě děti.Další náhrobní kámen v kapli, je datovaný rokem 1715, a náleží Václavu Eichlerovi, který zemřel ve věku 70let.
Kapli tradičního půdorysu tvoří obdélná loď s užším polygonálně uzavřeným presbytářem. Loď kryje plochý strop, presbytář je zaklenut valenou klenbou s lunetami. Současná utilitární úprava svatyně zahladila všechny výraznější stopy po jejím stavebním vývoji.
V současnosti se zde konají do roka zhruba dvě mše svaté a to na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie a na Památku zesnulých.

Poutní slavnost 2011:

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23. 3. 2016):

So
11:00
, nepravidelně, nepravidelně, s nedělní platností, poutní mše svatá na svátek Nanebevzetí Panny Marie, a na Památku všech zemřelých

www.horsovskytyn.cz

GPS: 49°33'27.336"N, 12°46'16.850"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Modrá barva vyznačuje cestu z Plzně do Hostouně.
Černá barva vyznačuje cestu z Klatov do Hostouně.
Hnědá barva vyznačuje cestu z Waldthurnu do Hostouně.
Červená barva vyznačuje cestu z dálnice D5 EXITU 128 do Hostouně.

Vlakové spojení:
Z Domažlic směr Planá u Mar. Lázní.
Z Planá u Mar. Lázní směr Domažlice.

Autobusové spojení:
Domažlice - Hostouň
Horšovský Týn - Hostouň

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Beneš

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Hostouň, kostel sv. Jakuba Staršího - 0.3 km
Poběžovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 6.0 km
Horšovský Týn - Horšov, kostel Všech svatých - 15.9 km
Horšovský Týn, kostel sv. Apolináře - 18.8 km
Horšovský Týn, kostel sv. Petra a Pavla - 19.0 km
Domažlice, Sborový dům Jana Roha - 20.4 km
Domažlice, arciděkanský kostel Narození Panny Marie - 21.2 km
Staňkov, kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola - 32.7 km
Kdyně, sborový dům Českobratrské církve evangelické - 33.7 km