Kutná Hora - Kaňk, kostel sv. Vavřince

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0021:00 Hudba starých mistrů
Večer modliteb za Kaňk a jeho obyvatele. Mezi 17. až 18. hodinou vystoupí žáci ZUŠ v Kutné Hoře pod vedením pí učitelky L.Drahotové. Na varhany je doprovodí Michal Hanuš a uslyšíme hudbu starých mistrů. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Římskokatolický kostel svatého Vavřince na Kaňku je pozdně gotickou stavbou, uprostřed hřbitova v centru dříve samostatné obce Kaňk s pohnutou hornickou minulostí, dnes místní částí Kutné Hory. Kostel byl vybudován v letech 1489 - 1506 Matějem Rejskem a Mikulášem z Kutné Hory jako plochostropé dvojlodí s věží a klenutým presbytářem. Roku 1704 byl kostel obnoven a věž opatřena charakteristickou barokní cibulovou bání. V roce 1873 došlo k neogotické přestavbě, při níž byla zaklenuta loď a to v podobě síňového trojlodí. Ne zcela přesně orientovaný kostel tvoří polygonálně uzavřené, goticky pomocí žebrové klenby zaklenuté kněžiště, loď, řešenou jako síňové, taktéž klenuté trojlodí a mohutná, osově umístěná věž. Kostel je opatřen lomenými okny s kružbami. K presbytáři přiléhá neogotická sakristie a z druhé strany polygonálně uzavřená kaple. V kostele se nalézá dvojice významných, pozdněgotických sochařských památek. Sanktuárium datované rokem 1502 a kamenná, pozdněgotická kazatelna. Jejich autorem byl sochař a stavitel Matěj Rejsek. Sádrové odlitky těchto významných sochařských děl, které byly pro výstavní účely pořízeny na konci 19. století lze zhlédnout v lapidáriu národního muzea v Praze na Výstavišti. Momentálně slouží kostel zejména jako koncertní prostor, veřejnost obce Kaňk doufá v záchranu jeho vzácných varhan.

www.sedlec.info

GPS: 49°58'35.627"N, 15°16'14.535"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Koutová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Kutná Hora, modlitebna AC - 2.6 km
Kutná Hora, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, klášter - 2.6 km
Kutná Hora, evangelický kostel - 2.7 km
Kutná Hora - Sedlec, katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele - 2.7 km
Kutná Hora, kostel Panny Marie na Náměti - 2.8 km
Kutná Hora, kostel sv. Jana Nepomuckého - 2.9 km
Kutná Hora, kostel sv. Jakuba - 2.9 km
Hlízov, kaple , hřbitov - 3.2 km
Kutná Hora, kaple Božího Těla - 3.3 km
Kutná Hora, katedrála sv. Barbory - 3.4 km