Dvůr Králové nad Labem - Žireč, kostel sv. Anny

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:05 Hlas zvonů promlouvá »»»»»» Moje Noc
18:0518:10 Úvodní slovo a přivítání
Vedoucí Domova sv. Josefa zahájí program Noci kostelů svým vlídným slovem »»»
»»» Moje Noc
18:1018:45 Hravé smyčce & Musica Sporcka a hosté
Dětský smyčcový orchestr ZUŠ Dvůr Králové nad Labem a ZUŠ Jaroměř pod vedením Jany Kovářové »»»
»»» Moje Noc
19:0019:45 Michal Horák
Mladý folkový písničkář z Hradce Králové představí skladby vlastní tvorby. Své vtipné texty ze života doprovází hrou na kytaru, foukací harmoniku a heligonku po dědečkovi. »»»
»»» Moje Noc
19:4520:30 Zvonkohra o naději
Příběh žirečské zvonkohry vypráví Ing. Jan Staněk. Na barokní zvonkohru zahraje Jana Havlíčková. Mezi skladbami zazní slovo o životě, smyslu a naději, kterou všichni hledáme a bez níž je život tak těžký... Program při svíčkách »»»
»»» Moje Noc
20:3022:00 Muzejní noc
Výstup do kostelní věže s komentářem Lampionový průvod Bylinkovou zahradou Josefa Kamela a zámeckým parkem Noční komentovaná prohlídka Expozice historie cyklistiky »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Doprovodný program
18:00 - 22:00 Občerstvení s ochutnávkou bylinkových sirupů Camellus 18:00 - 22:00 Prohlídky Expozice historie cyklistiky 20:00 - 22:00 Bylinková zahrada Josefa Kamela v nočním osvětlení »»»

Informace o kostele:

kostel.jpg             

 

Historie kostela

Historie kostela sv. Anny se začíná psát roku 1703. Nechali jej postavit jezuité, stavba trvala 35 let. Dne 1. 4. 1825 při velkém požáru celé obce vyhořel kostel i s přilehlým zámečkem. V kostele shořel hlavní oltář a oltář Kalvárie. Dnešní dřevěný oltář je prací Jana Suchardy z roku 1839 s doplňky bratrů Jana a Františka Müllerových, vídeňských umělců narozených v Žirči.  

 

Co se v kostele nachází?

Kostel sv. Anny je barokní, pouze kazatelna je rokoková. V prostorech mezi kostelem a zámečkem se nachází kostel starý. Jedná se o původní modlitebnu luteránských německých pánů, kde byla později zřízena jezuitská oratoř. Ta byla vybavena třemi oltáři. Uprostřed stál oltář sv. Františka Xaverského, který je nyní umístěn v boční kapli. Po obou stranách jsou dva menší oltáře: vlevo smrt sv. Stanislava, vpravo smrt sv. Růženy. Zvláštností tohoto kostela je obraz nad oltářem, jehož motiv můžeme měnit podle liturgického období. Hlavním motivem je obraz sv. Anny - patronky kostela. Autorství bočních oltářů je přičítáno Řehoři Thenymu. Levý znázorňuje zasnoubení Panny Marie, pravý zjevení sv. Ignáce. Boží hrob býval umístěn naproti hlavnímu vchodu u Kalvárie, kde se slavilo Vzkříšení.

Pod hlavním oltářem se nachází jezuitská hrobka a pod boční lodí hrobka panská, určená pro zaměstnance zámečku. Při renovaci kostela v roce 1906 byly krypty hrobek zazděny a přes ně položeny dlaždice.  

 

Varhany 

Varhany v Žirči byly postaveny roku 1829. Jsou jedním z největších dochovaných nástrojů regionální varhanářské dílny J. A. Bartha, který patřil k nejprogresivnějším varhanářům v celém českém teritoriu. Právě tímto nástrojem značně předběhl svou dobu. Svým charakterem je nástroj jedním z prvních tzv. přechodových stylových typů mezi varhanářstvím barokním a romantickým. V roce 1906 nástroj dispozičně přestavěl Josef Kobrle, který zásadním způsobem změnil zvukový charakter hlavního stroje a upravil hrací stůl.   

 

Barokní zvonový klavír Johanna Michaela Rödera (1732)

Na kůru kostela se nachází opravdový skvost, světový unikát: barokní zvonkohra, tzv. Glockenklavier. Zvonkohra byla darem F. A. Šporka žirečským jezuitům. Podle znalců není známo, že by se podobný nástroj někde na světě dochoval. Nástroj si objednal 6. dubna r. 1732 František Antonín hrabě Špork u slezského varhanáře Johana Michala Rödera.

V roce 2009-10 byla zvonkohra kompletně restaurována a při té příležitosti proběhlo dohledání původu. Do restaurátorských ateliérů v Praze a okolí byla odvezena na podzim roku 2009 v neutěšeném stavu s poškozenou mechanikou. Chyběly zvonky a skříň byla natřena nevhodným nátěrem. O rok později se již plně funkční zvonkohra po restauraci vrátila zpět do Žirče.

 


Informace pro návštěvníky

Kostel sv. Anny je součástí Domova sv. Josefa, prvního a dosud jediného zařízení v ČR pro nemocné roztroušenou sklerózou.  

Přístup přes kapli je bezbariérový, toalety jsou přístupné v suterénu Domova sv. Josefa. V průběhu Noci kostelů bude otevřeno občerstvení ve vestibulu, včetně automatu na kávu.

 

Žireč - místo opravdových příběhů

Kostel je situován na pomezí cest mezi královédvorskou ZOO a hospitalem na Kuksu, v Barokním areálu Žireč. Toto pozoruhodné místo, kde se barokní architektura snoubí s laskavou péčí o nemocné roztroušenou sklerózou, je otevřeno široké veřejnosti. Výletníkům, milovníkům aktivního odpočinku, turistiky, cyklistiky, historie, architektury a přírody i rodinám s dětmi nabízí nevšední zážitky a všem zvídavým návštěvníkům odhaluje své poklady. Jedním z nich je i unikátní Expozice histore cyklistiky, kde můžete při Noci kostelů absolvovat netradiční noční prohlídku! Vítejte a prožijte příběh noci s neopakovatelnou atmosférou!

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 29. 3. 2016):

Út
16:00
, celý rok, každý týden
Čt
16:00
, celý rok, každý týden
So
15:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností

http://www.barokniarealzirec.cz/index.php/kostel

Adresa kostela: kostel v areálu Domova sv. Josefa

GPS: 50°24'49.23"N, 15°51'13.94"E

Návaznost na dopravu:

Autem: Žireč je autem přístupná ze tří směrů: od Dvora Králové nad Labem, Choustníkova Hradiště a od Jaroměře.

Vlakem:  1,3 km od kostela se nachází vlaková zastávka Žireč na trati Jaroměř - Stará Paka. Zastavují zde pouze osobní vlaky.

Na kole: Po místních komunikacích ze tří směrů: od Dvora Králové nad Labem, Choustníkova Hradiště a od Jaroměře.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petra Brožová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Dvůr Králové nad Labem, kostel sv. Jana Křtitele - 4.8 km
Dvůr Králové nad Labem, kostel Českobratrské církve evangelické - 4.8 km
Trutnov-Vnitřní Město, kostel Narození Panny Marie - 16.5 km
Hostinné, kostel Nejsvětější Trojice - 19.4 km
Úpice, kostel sv. Jakuba - 20.0 km