Svitavy, kostel sv. Jiljí

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0020:00 Ticho, modlitba, rozjímání »»»»»» Moje Noc
19:0020:00 Možnost rozhovoru a modlitby s knězem »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

Kostel sv. Jiljí je nejstarším svitavským kostelem. Leží na svitavském hřbitově a kdysi býval kostelem farním.

Historie kostela

Kostel byl s velkou pravděpodobností založen litomyšlskými premontstráty někdy během 12.století. Jednalo se zřejmě o jednoduchou a jednolodní stavbu, snad se dvěma křížově umístěnými kaplemi. V 16. století byla před kostel postavena hranolová věž, která má dnes barokní podobu a byla později spojena s kostelem. Kostel byl těžce postižen za husitských válek a za války třicetileté, takže byl v letech 1679 – 89 přestavěn a v roce 1689 znovuvysvěcen. V roce 1726 byla přistavěna sakristie.

Zatím poslední rozsáhlá oprava (exteriéru) proběhla na přelomu 80. a 90. let 20. století. Podoba kostela Obraz na hlavním oltáři zabrazuje setkání sv. Jiljí s králem Vambou. Byl namalován svitavským malířem Ludwigem Gesslerem v roce 1737. Nad ním je obrazu Panny Marie. Oltář ještě doplňují sochy apoštolů Petra a Pavla a archanděla Michaela v boji se satanem.

Severně od presbytáře se nachází nádherná kaple Panny Marie Bolestné či kaple mrtvých, kterou nechal zřídit olomoucký biskup Karel z Lichtenštejna. V jižní lodi – naproti – je umístěn obraz sv. Mikuláše. V kostele se nachází několik hrobek, v sakristii pod dlážděním kněžská, v dušičkové kapli má hrobku rodina svitavského primátora Georga Schwarze a hned za ní v lodi rodina primátora Zehenmarcka, v jižní lodi rodina primátora Benedikta Zeiske.

Ve vchodu do kostela je sousoší Krista mezi biřici, které se původně nacházelo v postranní venkovní kapli kostela na náměstí. Vpravo od kostela se nachází kostnice ze 17. století, na hřbitovní zdi před kostelem starobylý náhrobek Gregoria Palmy spojený s romantickou pověstí. Kostelní zvony padly za oběť válečným rekvizicím.

Přítmí kostela působí romanticky a tajemně, což ostatně při Noci kostelů budete moci posoudit sami. Ke kostelu se váže i několik příběhů, ale ty si snad necháme až na samotnou Noc kostelů, co myslíte?

Mše svaté: Pravidelné mše bývají v kostele v letním období - každé úterý v 18hod; dále pak o pouti a o dušičkách.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 19. 5. 2019):

Út
18:00
, od 1.5. do 2.11., každý týden, (pouze od května do dušiček)

http://farnost-svitavy.cz/

GPS: 49°45'21.54"N, 16°28'30.80"E

Návaznost na dopravu:

Svitavský kostel sv. Jiljí se nachází na svitavském hřbitově.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Milan Rus

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Svitavy, pravoslavná kaple sv. Jiří - 0.3 km
Svitavy, Křesťanské centrum Svitavy - 0.5 km
Svitavy-Lány, kostel sv. Josefa - 0.6 km
Svitavy, kostel Navštívení Panny Marie - 0.9 km
Svitavy-Lány, kaple sv. Anny - 1.7 km
Svitavy, sborový dům Českobratrské církve evangelické - 2.0 km
Svitavy-Lány, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie - 2.2 km
Hradec nad Svitavou, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - 5.3 km
Koclířov, Českomoravská Fatima KOCLÍŘOV - 7.4 km