Malešov, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0019:00 Píšťaly a pedály ožívají
varhanní koncert Anna Ester Petříková »»»
»»» Moje Noc
19:0021:00 Ticho kostela promlouvá
příležitost ke ztišení, modlitbě a meditaci »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:


Barokní ozdobný kostel z let 1731-33 je jednolodní obdélná zaoblená stavba s

polygonálně ukončeným presbytářem a hranolovou jednopatrovou zkosenou

věží se znakem Jindřicha Karla z Oštejna v západním průčelí. Presbytář sklenut

křížově a konchou na nakupených pilastrech, loď sklenuta valeně s lunetami na

nakupených pilastrech. Hlavní oltář je rámový, barokní. Barokní jsou i varhany z

roku 1730.

 

 

www.khfarnost.cz

Adresa kostela: Žižkovo nám.

GPS: 49°54'39.294"N, 15°13'27.074"E

Návaznost na dopravu:

vlakem Kutná Hora - Malešov
www.jizdnirady.cz

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Monika Trdličková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Křesetice, kostel sv. Markéty - 4.3 km
Kutná Hora, katedrála sv. Barbory - 5.5 km
Kutná Hora, kaple Božího Těla - 5.6 km
Kutná Hora, kostel sv. Jana Nepomuckého - 5.9 km
Kutná Hora, kostel sv. Jakuba - 6.1 km
Kutná Hora, evangelický kostel - 6.3 km
Kutná Hora, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, klášter - 6.3 km
Kutná Hora, modlitebna AC - 6.4 km
Kutná Hora, kostel Panny Marie na Náměti - 6.6 km
Kutná Hora - Kaňk, kostel sv. Vavřince - 8.4 km