Nová Paka, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:30 Koncert »»»»»» Moje Noc
19:0021:00 Prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Malé město Nová Paka se nachází v Krkonošském podhůří, 13 km severovýchodně od Jičína. Popis poutního místa Nová Paka vznikla jako podhorské městečko v 1. pol. 14. století. Farní kostel sv. Mikuláše byl založen r.1357, poutní chrám je zmiňován v 2. desetiletí 15.století. Původně stála na jeho místě malá kaple, která byla později rozšířena a r. 1565 opravena. Další osudy mariánské svatyně jsou spjaty s existencí pavlánského kláštera, který založil Rudolf z Tiefenbachu a jeho ženou r. 1655. Klášter byl slavnostně vysvěcen r. 1701 a bylo zřejmé, že skromný kostek nedostačuje.

Novostavba dnešního chrámu byla zahájena r.1709.Kostel byl vysvěcen r. 1724, ale úplně dokončen až v r.1732. Rozkvět poutního místa byl přibrzděn zrušením kláštera. Další rána postihla Novou Paku r.1858, kdy poutní kostel vyhořel. Za obětavého přispění poutníků byl kostel do roka opraven a v obnovené kráse už zůstal střediskem mariánské úcty v Podkrkonoší. stojíme - li uprostřed náměstí u mariánského sloupu se sochami sv. Jana Evangelisty, Jana Nepomuského, Šebastiána a Rocha, vidíme farní kostel sv. Mikuláše v podobě po přestavbě v letech 1783 - 1787 a 1872. Na vnitřní výzdobě kostela se významně podíleli zdejší rodáci A. a S. Sucharda Zajímavý je rámový secesní oltář z r. 1903 s obrazem sv. Mikuláše od J. Krampolína z r. 1793. Obrazy sv. Anny a Josefa na empírových bocích oltářů maloval J. Papáček. Za potokem na návrší stojí stará budova kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, k němuž vede kryté schodiště s 50 schody z  r. 1737. Chrám byl vystavěn na obdélníkovém půdorysu, do něhož bylo vloženo 5 elips. V rohu stojí hranolová věž, k západní straně přiléhá budova kláštera. Jižní průčelí je zvýrazněno vysokým volutovým štítem s výjevy ze života P. Marie a sv. Františka z Pauly. Jsou patrně dílem J. Krampolína, který také maloval i iluzivní architekturu hlavního oltáře. Boční oltáře vyzdobil svými obrazy P. Brandl r. 1726 - 1726. Klasicisní kazatelna je z 18. století a protější oltář Růžencového bratrstva je od J. Suchardy z r.1857. Na Husově kopci východně od města stojí dřevěný kostel Proměnění Páně a sv.Mikuláše z 18.století.Uvnitř je bohatě vyřezávaný oltář z konce 17.stol., ikonostas z r.1812, pozdně gotické sochy světců a plastiky Piety a Madony ze 16. století. Převzato z knihy Poutní místa v Čechách, vydalo nakladatelství Debora v roce 1995. Poutě a pobožnosti Hlavní pouť: kostel Nanebevzetí Panny Marie - 15. 8. - a neděle po tomto svátku

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 5. 2017):

Po
6:30
, celý rok, každý týden
Út
17:00
, zimní čas, každý týden, kaple na faře
18:00
, letní čas, každý týden
St
8:30
, celý rok, každý týden
17:30
, zimní čas, každý týden, půl hodiny pře mší sv. je tichá adorace
18:00
, letní čas, každý týden, půl hodiny pře mší sv. je tichá adorace
So
17:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností

www.novapaka.farnost.cz

Adresa kostela: Masarykovo náměstí

GPS: 50°29'40.731"N, 15°31'2.000"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kateřina Kuříková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Nová Paka, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.3 km
Stará Paka, kostel sv. Vavřince - 2.7 km
Hořice, kostel Narození Panny Marie - 18.1 km
Jičín-Staré Město, kostel sv. Jakuba - 18.6 km
Jičín-Staré Město, kostel sv. Ignáce - 19.0 km
Ostružno, kostel Povýšení Sv. Kříže - 24.9 km