Miroslav, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 25. května 2018

16:3017:00 Ave Maria - modlitba bolestného růžence »»»»»» Moje Noc
17:0018:00 Mše svatá za rodiny - společná bohoslužba s hudebním doprovodem - čtení z Písma, slavení Kristovy oběti »»»»»» Moje Noc
18:0018:05 Zvonění zvonů a zvonků, přivítání a úvodní slovo otce Pavla »»»»»» Moje Noc
18:0518:30 Představení farností - patronů našich kostelů (děti jako živé sochy) »»»»»» Moje Noc
18:3019:30 Komentovaná prohlídka kostela sv. Petra a Pavla »»»»»» Moje Noc
18:3019:30 Program pro děti - po stopách sv. Pavla kolem kostela »»»»»» Moje Noc
18:3019:30 Příležitost k prohlídce vycpanin zvířat na faře »»»»»» Moje Noc
19:3020:15 Hudba našich dětí - Malé koncertní vystoupení dětí z našich rodin »»»»»» Moje Noc
20:1520:45 Krátká adorace s prosbou za mír a s požehnáním
Přimlouváme se za vás u Boha (prosby a díky návštěvníků kostela) »»»
»»» Moje Noc
20:4521:00 Ukončení Noci kostelů. Na poděkování zazní Te Deum a česká hymna Kde domov můj »»»»»» Moje Noc
21:1022:00 Návštěva evangelického kostela v Miroslavi »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Možnost prohlídky věže kostela »»»

»»» Moje Noc

Možnost zhlédnout některé liturgické obleky a předměty z minulosti i současnosti »»»

»»» Moje Noc

Prostor pro zhlédnutí obrázků malých výtvarníků (naše kostely očima dětí) »»»

Informace o kostele:

Historie

 

V letech 1722 - 1729 byl tehdejším majitelem panství, louckým klášterem, vytavěn kostel ve své dnešní podobě. Chrám byl už totiž velmi chatrný a jaho stavba považována za prastarou. Je to již třetí kostel v Miroslavi a je vybudován v tehdy vládnoucím slohu - barokním. Kostel nebyl stavěn najednou, ale po částech: nejprve presbytář (prostor kolem hl. oltáře), pak chrámová loď a nakonec věž. Stojí na místě bývalého hřbitova a má pět vchodů. Bohatě zdobený hlavní oltář má cenný obraz velkých rozměrů, který znázorňuje loučení apoštolů Petra a Pavla před smrtí (těmto svatým je chrám zasvěcen).
Jediným cenným pozůstatkem ze starého kostela je soška pozdně gotické madony, kterou bylo možné vidět pouze u příležitosti Noci kostelů 2012.
Nad hlavním vchodem pod věží je letopočet MDCCXXIX (1729) a opatský znak louckých premonstrátů se sv. Václavem (W = Wenzeslaus). Nad vlastním erbem jsou opatské insignie: berla, mitra a kříž. Ve výšce po bocích věže jsou sochy sv. Cyrila a Metoděje.


Fara
Fara byla postavena téměř v téže době jako chrám. I ta byla, jak se zdá postavena dvakrát, jak dokazuje masivní přízemí a těžkými valenými stropy a poměrně modernější patro. Sedlovitá střecha je však typicky barokní. Stará fara, která stála vedle nynější, byla přeměněna na školu.

                                        Z knihy Miroslav: 750 let písemných památek, Dr. Rudolf Jelínek, 1972

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 22. 9. 2014):

Po
15:30
, zimní čas, každý týden
17:00
, letní čas, každý týden
St
15:30
, zimní čas, každý týden
17:00
, letní čas, každý týden
15:30
, zimní čas, každý týden
17:00
, letní čas, každý týden
Ne
8:00
, celý rok, každý týden

http://farnost.miroslav.sweb.cz/

Adresa kostela: Kostelní

GPS: 48°57'1.394"N, 16°18'42.321"E

Návaznost na dopravu:

Město leží 4 km od trasy Brno - Znojmo. Je tedy snadno dostupné autem, ale také hromadnou dopravou - leží v tarifní zóně 459 IDS JMK.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Anna Šuláková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Miroslav, kostel Českobratrské církve evangelické - 0.5 km
Hostěradice, kostel sv. Kunhuty - 5.7 km
Vémyslice, kostel Narození Panny Marie - 9.5 km
Moravský Krumlov, kostel sv. Bartoloměje - 10.1 km
Moravský Krumlov, kostel Všech svatých - 10.3 km
Lechovice, poutní kostel Navštívení Panny Marie - 11.2 km