Březolupy, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

       

                                             NOC KOSTELŮ

       V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V BŘEZOLUPECH

                                    V PÁTEK 25. 5. 2018

 

SVÁROV

17.00       modlitba růžence u Panny Marie na Svárově

18.00        poutní mše sv. na Svárově

BŘEZOLUPY

19.55        Zvony vyzvánějí

20.00        JSME DĚTI TVÉzpívá březolupská schólička

20.30        NÁŠ KOSTEL A JEHO OKOLÍ OČIMA STUDENTA,

                 UMÍME JEŠTĚ TAKÉ TAK ŽASNOUT?

20.45        DEJ MI SVÉ SRDCEhraje a zpívá Chrámové mládí

21.15        PROCHÁZKA HISTORIÍ KOSTELA  A NAŠÍ FARNOSTI

21.30        ZPÍVÁME PANNĚ MARIIsbor Nedachlebjanky

22.00         CHVALME PÁNAadorace s modlitbou za farnost za doprovodu

                chrámového sboru z Nivnice

Doprovodné aktivity:

  • Březolupy z oken kostelní věže
  • posezení a občerstvení na faře s možností nahlédnutí do farních kronika a matrik
  • tvoření s dětmi a opékání špekáčků

farnostbilovice.cz

GPS: 49°7'18.926"N, 17°34'49.302"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Věra Polášková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Babice, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 10.6 km
Uherský Brod, kostel Neposkvrněného početí P. Marie - 12.0 km
Uherský Brod, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - 12.1 km
Huštěnovice, kostel sv. Anny - 12.3 km
Uherský Brod, chrám Mistra Jana Husa - CČSH - 12.4 km
Kudlovice, kaple sv. Andělů strážných - 12.7 km
Uherské Hradiště, klášterní kostel Zvěstování Panny Marie - 13.8 km
Uherské Hradiště, kostel sv. Františka Xaverského - 13.9 km
Uherské Hradiště, Evangelická modlitebna Jana Amose Komenského - 14.0 km
Kunovice, kostel sv. Petra a Pavla - 14.8 km