Horšovský Týn - Horšov, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 25. května 2018

19:0023:00 Tudy vedla cesta biskupů.
Při komentované prohlídce navštívíte nejen slavnostně nasvícený kostel, ale také kapli sv. Barbory, dvoupatrový kůr a vystoupáte do unikátně dochovaného gotického krovu. Prohlídky začínají v každou celou hodinu.  »»»
»»» Moje Noc
19:0023:00 Tudy vedla cesta pražských biskupů.
V každou celou hodinu komentovaná prohlídka kostela: - interiér kostela - kaple sv. Barbory s gotickými malbami - exteriér kostela - 1. a 2. patro kůru - gotický krov »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

KOSTEL VŠECH SVATÝCH V HORŠOVĚ Jedna z nejvýznamnějších a nejcennějších církevních staveb regionu západních Čech.

BOHOSLUŽBY: - Neděle nejblíže svátku sv. Anny (26.7.): 16:00 hod.  - Neděle nejblíže Svátku zesnulých (2.11.): 16:00 hod. - 24.12. Mše Vánoční: 14:00 hod. +  Přijďte si pro Betlémské světlo: 12:00 - 15:00 hod.

PROVOZNÍ DOBA: Objekt je možné navštívit po telefonické domluvě se správou Státního hradu a zámku Horšovský Týn, tel.: 379 423 111 nebo 606 659 643

 

STRUČNÁ HISTORIE A POPIS INTERIÉRU První písemná zmínka o Horšově, který byl od nepaměti v majetku pražského biskupství, pochází z let 1182–1192. Tou dobou byla zdejší osada s tvrzí důležitým správním centrem celé oblasti. Do období poslední třetiny 12. století je také možno klást počátky kostela Všech svatých. Románský kostelík byl však podstatně menší, než je dnešní kostel a byl opatřen tribunou. Z románské podstaty kostelíka se dochovala část západní a jižní stěny lodi. V období 60. let 14. století došlo k přestavbě původního kostela v gotickém slohu do podoby, kterou si objekt v zásadě uchoval dodnes. V té době byl Horšov samostatnou farností a biskupský dvorec byl sídlem tzv. nápravníka. Přestavba kostela Všech svatých znamenala podstatné rozšíření lodi severním směrem. Kostel byl dostavěn o presbyterium ukončené pětibokým závěrem s vnějším opěrným systémem a sklenuté dvěma poli křížové klenby. Klenba a stěny presbyteria byly opatřeny nástěnnými malbami znázorňujícími symboly evangelistů a galerii postav Všech svatých na pozadí bohatého arabeskového dekoru. Malby byly odkryty v průběhu obnovy vnitřku kostela v roce 2005. Jedním z nejcennějších dokladů přestavby kostela v gotickém slohu je unikátní krov nad presbyteriem. Konstrukce krovu je podle výsledků dendrochronologického průzkumu datována do roku 1363 a patří mezi nejstarší konstrukce tohoto druhu u gotických církevních staveb v Čechách. Krátce po dokončení přestavby kostela byla k jižní straně presbyteria přistavěna kaple svaté Barbory. Klenba i vnitřní stěny kaple svaté Barbory byly opatřeny malířskou výzdobou, z níž se do dnešní doby zachovala pouze část na východní stěně. Tato starší malířská výzdoba byla později, dle datace 1489 v nápisové pásce, překryta novou malířskou výzdobou s výjevy z legendy o životě svaté Barbory. Donátorem vnitřní výzdoby kaple byl Dobrohost z Ronšperka, jehož rodový znak je malířsky proveden na svorníku křížové klenby. Gotickou přestavbou byl v tomto období půdorysný vývoj kostela v zásadě ukončen. Jeho novější výraz doplnila ještě na počátku 16. století štíhlá kostelní věž opatřená soudobým zvonem. Ten je ve věži zachován dodnes. Poslední velká slohová přestavba kostela byla uskutečněna v období před rokem 1745. Na výraz exteriéru stavby měla pouze dílčí vliv, zásadnějším způsobem se projevila v jejím vnitřku. Interiér byl opatřen novou dvoupatrovou tribunou a upravena byla i okna v lodi kostela. Plochý strop i stěny v lodi kostela stejně jako vnitřní špalety oken byly opatřeny štukovou výzdobou s povrchovou úpravou v podobě mramorování. Vnitřek kostela byl v tomto období nově zařízen oltáři připisovanými dílně plzeňského sochaře Karla Legáta. Po umělecké stránce velmi hodnotnými a slohově jednotnými prvky. Z tohoto období pochází hlavní oltář Všech svatých, oba boční oltáře svaté Anny a Panny Marie, chórové lavice, kazatelna a chórová mřížka. Kostelní lavice a varhanní pozitiv pocházejí až ze druhé třetiny 18. století. V 18. století byl prostor hřbitova při kostele Všech svatých opatřen kamennou ohradní zdí se vstupní bránou. K západnímu průčelí kostela byla přistavěna předsíň. Poslední větší stavební úpravou v 19. století byla rekonstrukce věžní báně a provedení nových vnějších omítek fasád kostela. V 90. letech 20. století převzal zcela zchátralý kostel Památkový ústav v Plzni. V období let 2001–2005 byla za přispění Ministerstva kultury ČR v rámci Programu záchrany architektonického dědictví ČR a Programu restaurování movitých kulturních památek uskutečněna celková památková obnova areálu kostela a jeho hodnotného vnitřního zařízení.  

www.horsovsky-tyn.cz

Adresa kostela: Horšov

GPS: 49°32'19.564"N, 12°55'0.309"E

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází v obci Horšov 2 km od Horšovského Týna směr Maríánské Lázně. Je viditelný z hlavní silnice a dobře dostupný.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Rosendorfský

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Horšovský Týn, kostel sv. Apolináře - 3.0 km
Horšovský Týn, kostel sv. Petra a Pavla - 3.1 km
Domažlice, Sborový dům Jana Roha - 10.3 km
Domažlice, arciděkanský kostel Narození Panny Marie - 10.5 km
Poběžovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 12.8 km
Hostouň, hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie - 15.9 km
Hostouň, kostel sv. Jakuba Staršího - 16.1 km
Staňkov, kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola - 16.9 km
Kdyně, sborový dům Českobratrské církve evangelické - 20.2 km