Praha 10 - Strašnice, kostel Bét-el

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:05 Přivítání, úvodní slovo »»»»»» Moje Noc
18:0518:30 prohlídka kaple a prostor, rozhovory, občerstvení »»»»»» Moje Noc
18:3019:00 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ studentů Gymnázia a Střední odborné školy pro zrakově postižené Praha - Butovice
Studenti, kteří si sami sestavují a řídí hudební produkci a vítají každou příležitost k vystoupení. Provedení je neseno jejich neutuchajícím nadšením. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 prohlídka kaple a prostor, rozhovory, občerstvení  »»»»»» Moje Noc
19:3020:30 TOMÁŠ NAJBRT - středověké písně duchovní i světské, ukázka historických nástrojů
Hráč na barokní kytaru, loutnu a další staré nástroje. Multiinstrumentalista a komponista. Věnuje se staré a lidové hudbě, hraje v řadě uskupení v Čechách a Německu , vedoucí pěveckých sborů. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 prohlídka kaple a prostor, rozhovory, občerstvení »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 DELICIE NERKOVÁ - komponované pásmo hudby a poezie s autorčinou básnickou sbírkou Přikryto marností
Delicie je speciální pedagog ve výslužbě, sama postižená progresivní vadou zraku. To jí ale nebrání být především básnířkou a spisovatelkou. Její básně mají duchovní podtext. Je členkou strašnického sboru ve Vilové. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 prohlídka kaple a prostor, rozhovory, občerstvení  »»»»»» Moje Noc
22:3023:30 REJBELE - klezmer a  jidiš music a také písně arménské, romské a  balkánské
Pražská kapela, která hraje pěkně od podlahy písně z mnoha koutů světa. Hrají ve složení housle, flétna, basa, kytara a perkuse. »»»
»»» Moje Noc
23:3023:35 Zakončení večera - závěrečná modlitba a požehnání, kazatel Filip Gärtner »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Výstava fotografií z historie sboru
V kapli budou vystaveny fotografie z historie sboru, vztahující se k 90. výročí postavení kaple. »»»

Informace o kostele:

 

ARCHITEKTURA: Oficiálním architektem metodistického kostelíka ve Vilové 26 (čp. 512) je Rudolf Sandholz. Původní stavbou byla jednoduchá jednolodní kaple s prvky pozdního kubizmu (tvar oken, dveřní portál) a racionální kotěrovské moderny (celkové pojetí hmoty, střešní římsa). V architektuře kostela jsou patrny prvky Art Deco (pilastry, lemování oken). Nad průčelím s gotizujícími okny je ještě věžička. Nad portálem je nápis s hebrejským pojmenováním Bét-el (Dům Boží), dříve nesl kostel název Betlémská kaple.

Stavba byla zahájena položením základního kamene 6.4.1924. Stavbu prováděla firma Matěje Blechy (1861 - 1919). V tuto dobu firmu již vedl jeho syn Josef Blecha.

Původní jednopodlažní přístavba v zadní části objektu byla v devadesátých letech nahrazena čtyřpodlažní přístavbou a kromě prostoru pro byt faráře zde vznikly i další prostory využívané pro setkávání dětí i dospělých.

Interiér kaple, Vilová 26, Praha StrašniceInteriér kostelíka byl v roce 2010 nově vymalován podle návrhu výtvarníka Aleše Lamra (www.lamr.cz). V prostorách malého sálu je také možné vidět několik reprodukcí jeho díla.

(Za informace o architektuře kostela děkujeme panu J. S.)

Z HISTORIE: Strašnický sbor vznikl v roce 1921 a podobně jako u ostatních dvou pražských sborů ve Vršovicích a na Novém městě byla impulzem pro jejich ustanovení misijní snaha českých krajanů, kteří získali podporu metodistických sborů ve Spojených státech a zasloužili se o pořádání prvních stanových evangelizací v Praze ve dvacátých letech minulého století.  Místní  a nově obrácení se nejprve scházeli v různých prostorách na tehdejším strašnickém předměstí, ty postupně střídali. Sbor se ale misijním působením rozrůstal a bylo třeba hledat nové místo setkávání. Po mnohých modlitbách a hledání finančního zabezpečení bylo rozhodnuto postavit novou kapli. Při slavnosti kladení základního kamene byla přítomna také široká církevní, ale i spolkové veřejnost. V roce 2014 si tedy strašnický sbor připoměl 90. let od postavení své kaple. 

AKTIVITY: Strašnický sbor je malé společenství rodinného typu. Během týdne se členové setkávají na 3 domácích skupinkách (farní, muži, ženy). Těžiště společného duchovního života je v nedělních bohoslužbách, kdy děti mají svůj program. Jednou za měsíc slavíme s dětmi rodinou bohoslužbu a po ní oblíbený společný oběd. Přijďte nahlédnout, poslechnout si kázání a třeba se i zdržet.

Sbor udržuje kontakty s partnerským sborem First United Methodist Church Decatur, Texas, USA.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 26. 5. 2015):

18:00
, ve školním roce, 1x za měsíc, 1. v měsíci, VEČER CHVAL A MODLITEB
Ne
10:00
, celý rok, každý týden, BOHOSLUŽBA (1. a 3. neděle v měsíci Večeře Páně).

www.umc.cz/strasnice

Adresa kostela: Vilová 512/26

GPS: 50°4'25.529"N, 14°29'24.613"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Strašnická

tram 26 a 37 (noční 51, 65) - zastávka Strašnická nebo Nad Primaskou 

Tento malý bílý kostelík ve Vilové 512/26 je jen pár minut chůze od stanice Metra A - Strašnická.

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Filip Gärtner

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 10 - Strašnice, sbor ČCE - 0.2 km
Praha 10 - Strašnice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie - 0.7 km
Praha 10 - Vršovice, sbor ČCE - 1.7 km
Praha 3 - Žižkov, sbor ČCE, Jarov - 2.1 km
Praha 10 - Záběhlice, kostel Narození Panny Marie - 2.2 km
Praha 3 - Vysočany, kostel sv. Vojtěcha - 2.3 km
Praha 10 - Malešice, Milíčova kaple - 2.3 km
Praha 8 - Libeň, Husova kaple - 3.3 km
Praha 4 - Záběhlice, kostel sv. Anežky České a sv. patronů českých - 3.3 km
Praha 10 - Vršovice, kostel sv. Václava - 3.4 km