Cíle

Představení křesťanství

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím.

Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky.
Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví.

Prostor setkání

Noc kostelů vytváří prostor pro setkání.

V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku, …

Nízkoprahově

Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost.

Cílem je vytvořit „nízkoprahovou“ nabídku k setkání pro lidi, kteří stojí mimo církev či na okraji církve. Kulturní pozadí programu Noci kostelů, zpřístupnění běžně nepřístupných míst a atmosféra noci dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost.

Společenský a kulturní dosah

Vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů.

Noc kostelů bude prezentovat kostely jako důležitou součást společenského života obyvatel a poukáže také na jejich kulturní hodnotu.

Přesah noci

Na Noc kostelů navazuje další nabídka.

Noc kostelů nemá být jednorázovou akcí, která končí úderem půlnoci.
Nabídka, prostřednictvím níž se křesťanství během Noci kostelů představí, poskytuje možnost celoroční návaznosti. Ti, kdo byli osloveni nabídkou Noci kostelů, by měli dostat další příležitost.