Přihlášení kostela do Noci kostelů 25. 5. 2018

Je třeba:

  1. Respektovat CÍLETEZE
  2. Vytvořit a realizovat VLASTNÍ PROGRAM.
  3. Duchovní správce vyplní a odešle elektronickou přihlášku do Noci kostelů. Přihláška bude k dispozici od 1. února 2018.

Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vkládání programu Noci kostelů 2018 a aktualizaci informací o kostele.

Noc kostelů je:

- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,

- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,

- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,

- znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.