Nacházíte se na původní internetové prezentaci Noci kostelů s omezenou funkčností.

Aktuální web Noci kostelů najdete na https://www.nockostelu.cz.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2012

Videospot Noc kostelů na YouTube

Krátký videospot na YouTube zve návštěvníky na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 1. června 2012. Na základě grafické předlohy Very Rieder videospot zpracoval Jiří Doffek, fotografii zapůjčil P. Krzysztof Dędek, doprovodný audiospot byl vyroben ve studiu Radia Proglas.