Křtiny, kostel Jména Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

20:0020:45 Komentovaná prohlídka kostela a přilehlých prostor »»»»»» Moje Noc
20:0000:00 Křtinský chrám při svíčkách »»»»»» Moje Noc
20:4521:15 Latinské zpívané nešpory v podání Svatomichalské gregoriánské scholy »»»»»» Moje Noc
21:1522:00 Komentovaná prohlídka kostela a přilehlých prostor »»»»»» Moje Noc
22:0022:30 Santini Brass Ensemble - Mariánské písně v úpravě pro žešťový kvartet »»»»»» Moje Noc
22:3000:00 Možnost ztišení a modlitby »»»»»» Moje Noc
00:0000:00 Závěr večera s požehnáním »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Křtiny patří k našim nejstarším poutním místům. Podle starého vyprávění ve zdejším údolí křtili svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci. Proto i starobylý název: Vallis baptismi - údolí křtu - Křtiny. Poutní místo začíná roku 1210, kdy se zjevila Panna Maria v blízké Bukovince na rozkvetlém kaštanu. Písemné záznamy jsou až z pozdější doby, ale význam události i místa dokazuje gotická socha ze 13.století vytvořená z kamene z dalekých území (soudí se na Lucembursko nebo jeho okolí, kde vznikl řád premonstrátů). První písemnou zprávou o kostele je papežská listina z roku 1237. Největší rozkvět prožívaly Křtiny v 17. a 18. století. V první polovině 18. století byla postavena i nynější barokní svatyně dle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla (* 1677 + 1723). Křtiny se v té době staly střediskem duchovní obnovy celé Moravy a byly nazývány: První Ave. S účinností od 1. července 2008 je nařízením vlády ČR č. 170/2008 Sb. prohlášen křtinský poutní chrám Národní kulturní památkou. Tímto prohlášením je tedy završeno velké přání a několikaleté úsilí mnoha lidí včetně dlouholetého duchovního správce P. Tomáše Prnky (* 1926 + 2013). Křtiny byly pod správou premonstrátů ze Zábrdovického kláštera od jeho založení v roce spásy 1209. Jim vděčíme za současnou stavbu - Perlu Moravy.Zde se každý den modlili církevní hodinky - samozřejmě latinsky - až do zrušení kláštera v roce 1784. Dnes se společně modlíme růženec - česky - vždy ráno v 7 hodin, a modlíme se za všechny, tedy i za vás, milí občané Křtin, poutníci zblízka i z dáli, turisté a návštěvníci. Buďte všichni vítáni.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12. 11. 2018):

Út
17:00
, celý rok, každý týden
St
7:30
, celý rok, každý týden
Čt
7:30
, celý rok, každý týden
7:30
, celý rok, každý týden
17:00
, celý rok, každý týden
So
7:30
, celý rok, každý týden, mimo první sobotu v měsíci
17:00
, celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, s nedělní platností
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
10:30
, celý rok, každý týden

www.pmkrtiny.cz

Adresa kostela: čp. 72

GPS: Loc: 49°17'47.839"N, 16°44'33.377"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Ze Staré osady v Brně autobusem č. 201 prakticky každou hodinu, zpět taktéž. Z Adamova od nádraží ČD můžete využít autobus navazující na každý vlak. IDS jezdí do Křtin také z Jedovnic a z Vyškova.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, O. Praem.

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrov u Macochy, kostel sv. Maří Magdalény - 8.9 km
Adamov, kostel sv. Barbory - 9.4 km
Sloup v Moravském krasu, kostel Panny Marie Bolestné - 12.1 km
Blansko, kostel sv. Martina - 12.8 km
Šebrov-Kateřina, kostel sv. Kateřiny - 14.2 km