Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 25. května 2018

16:0020:00 Workshop pro děti
Výtvarná dílna, ze které si odnesete ozdobenou svíčku. Probíhá nepřetržitě v uvedeném čase. »»»
»»» Moje Noc
16:0022:00 Posezení u kávy v podloubí
Možnost posezení, rozhovoru s přáteli u dobré kávy či jiného nápoje v podloubí u vchodu do kostela. »»»
»»» Moje Noc
16:0022:30 Varhany - jak se na ně hraje, jak to všecho funguje
Vždy ve VHODNÉ CHVÍLI Vám nabídneme netradiční pohledy do královského nástroje. »»»
»»» Moje Noc
16:0023:00 Možnost prohlídky kostela, nahlédnutí do života farnosti
Volná prohlídka kostela, seznámení se s historií kostela a farnosti, seznámení se se službou ministranta. »»»
»»» Moje Noc
16:0023:00 Nejen Židenice z ptačí perspektivy, ale i zvony zblízka
V průběhu celého večera Vám nabídneme možnost pohledu na Židenice i na Brno z naší kostelní věže. Místo rozhledů je přímo ve zvonici. »»»
»»» Moje Noc
17:3017:55 Májová pobožnost
Příležitost k zastavení se při tradiční májové pobožnosti, s modlitbou a loretánskými litaniemi. »»»
»»» Moje Noc
18:0019:00 Bohoslužba
Tradiční páteční mše svatá zaměřená pro děti i dospělé s homilií i zpěvy. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:10 Kostel a farní společenství
Bezprostředně po mši svaté Vám chceme nabídnout seznámení se s místní farností i stavbou našeho farnícho chrámu. »»»
»»» Moje Noc
19:1019:25 Cantate Domino
Výběr z repertoáru chrámového sboru. V první části zazní několik duchovních skladeb. V druhé části sbor zazpívá několik skladeb s úpravami lidových písní. »»»
»»» Moje Noc
20:1520:45 Chvalte Pána, vždyť je dobrotivý - farní sbor mládeže
Ukázka hudebního programu našeho farního sboru mládeže. »»»
»»» Moje Noc
22:3022:45 Chvíle pro hudbu - poklady chorálu
Chorální zpěvy v podání farní gregoriánské Scholy Ducha svatého. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

Počátkem 20.století vyvolal růst počtu obyvatel na brněnských předměstích potřebu stavby nových kostelů. Židenice nebyly výjimkou.

V roce 1910 se na podnět tehdejšího katechety v Židenicích P.F.Hudce ustavil „Spolek pro stavbu katolického chrámu v Židenicích-Juliánově“ s cílem postavit kostel a zřídit samostatnou farnost. Spolek ve třech letech získal přes 1300 členů a již roku 1911 zakoupil za 95.000 Kčs komplex pozemků (tzv. Melionky) o rozloze 29.810 m2­. V roce 1914 dal vypracovat od architekta Vladimíra Fischera náčrtek stavby budoucího chrámu, ale pro první světovou válku byla stavba oddálena.

Dne 28.října 1928 byl posvěcen základní kámen budoucího kostela. V soutěži řešení byl vyhodnocen jako nejlepší návrh architekta Klaudia Madlmayra a v roce 1932 byla započata stavba kostela podle jeho plánů. Kostel byl posvěcen dne 27.října 1935 brněnským biskupem Dr.Josefem Kupkou.

Projektant Klaudius Madlmayr pojal stavbu jako trojlodní baziliku. Je orientována přibližně ve směru východ – západ s hlavním vstupem v západním průčelí. Hranolovitá věž (vysoká 46 metrů) s osmibokým nástavcem přiléhá k severní straně kostela.Nad arkádovým podloubím kryjícím vstup do kostela je centrálně umístěn čtvercový reliéf sv. Cyrila a Metoděje.

Hlavní loď je dlouhá 33 m, široká 11,5 m a vysoká 16 m. Boční lodi jsou 4 m široké a 6,5 m vysoké. Kněžiště, které uzavírá apsida zaklenutá báňovou klenbou, obklopují z vnější strany sakristie, křestní kaple a depozitáře, v patře pak oratoře. V zadní části kostela, v prostoru pod věží, je kaple. Kostel pojme 1200 věřících, z toho 250 má možnost sedět v lavicích.

Vnitřní výtvarné řešení se provádělo postupně podle finančních možností . Na výzdobě a vybavení kostela se podíleli mj. bratři Heřman a Karel Kotrbovi, Petr Pištělka, Ludvík Kolek, Julius Pelikán, Václav Andres, Jan Vasilij Čermák a Karel Stádník.

Po dostavbě kostela a jeho vysvěcení byli duchovní správou pověřeni premonstráti, tehdy působící ve farnosti Brno-Zábrdovice, která byla „domovskou“ farností i pro Židenice. Samostatná farnost v Brně-Židenicích byla zřízena k 1. lednu 1953 a duchovní správou byli pověřeni diecézní kněží.

Územní rozsah farnosti dnes zahrnuje území Židenic, Juliánova a Vinohrad.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15. 5. 2019):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
Út
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
7:00
, celý rok, každý týden
19:30
, celý rok, každý týden, s nedělní platností, mše vietnamsky (ne vždy)
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden
18:00
, ve školním roce, každý týden

http://farnostzidenice.cz

Adresa kostela: Gajdošova

GPS: 49°11'54.848"N, 16°38'46.495"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Kostel je umístěn na ulici Gajdošova u křižovatky s ulicí Hrozňatovou. Poblíž kostela je zastávka autobusových linek X27, 44, 84, 55, 58 a 75 (zastávka Gajdošova). V docházkové vzdálenosti jsou i zastávky trolejbusových linek na Staré osadě (linky 25 a 26) a ulici Táborské (linka 12, zastávka Otakara Ševčíka).

Bezbariérový přístup do kostela je ze zadní strany z ulice Nopovy.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Josef Veselý

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno-Židenice, kostel Českobratrské církve evangelické - 0.5 km
Brno-Černovice, nemocniční kaple v Psychiatrické nemocnici - 1.7 km
Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 1.8 km
Brno-Husovice, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 1.9 km
Brno-Husovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 2.2 km
Brno-Husovice, pravoslavná kaple Uvedení Bohorodice do chrámu - 2.2 km
Brno-Černovice, bývalý kostel sv. Floriána - 2.4 km
Brno, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové - 2.9 km
Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí - 3.3 km
Brno, kostel sv. Janů - 3.8 km