Brno-Tuřany, kostel Zvěstování Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:45 Mše svatá se zpěvem Tuřanského chrámového sboru pod vedením Vojtěcha Javory »»»»»» Moje Noc
18:4519:00 Zvonění všech zvonů »»»»»» Moje Noc
19:0019:15 Vystoupení hornového kvarteta u kaple Zjevení »»»»»» Moje Noc
19:0020:30 Tvořivá dílna pro děti v domečku »»»»»» Moje Noc
19:2020:00 Vystoupení komorního souboru Auris Brunensis a rodiny Bartoníkovy »»»»»» Moje Noc
20:0020:40 Komentovaná prohlídka kostela - kostelem nás provede Mgr. Lucie Žáková »»»»»» Moje Noc
23:0023:00 Ukončení Noci kostelů v Tuřanech »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc


Poutní kostel Zvěstování Panny Marie bude otevřen do 23:00. Kaple Zjevení Panny Marie a barokní kaple Padlých v areálu kostela budou otevřeny do 22:00. »»»

Informace o kostele:

Tuřany jsou poutním místem, jedním z nejstarších na Moravě, jehož počátky klade legenda až do doby cyrilometodějské. Slovanští apoštolové svatý Cyril a Metoděj přinesli podle pověsti sošku Matky Boží na Moravu. Při rozvrácení Velké Moravy ji zbožný lid ukryl v lese. Tam ji kolem roku 1050 našel chrlický rolník Horák v trní. Na místě, kde byla soška podle legendy nalezena, stojí nyní kaple Zjevení. Slavnou mariánskou sochu ze zdejšího poutního kostela si můžeme vybavit pod různými názvy. V Tuřanech a okolí je obvyklé pojmenování Matka Boží v trní, které odkazuje k legendě, podle níž byla socha nalezena v trnovém keři. Obvyklý název Tuřanská madona zdůrazňuje nejenom její vazbu na kostel Zvěstování Panny Marie, ale také to, že místo, které si podle legendy sama určila (a nakonec prosadila i proti vůli svého nálezce), byly právě Tuřany. Pojmenování Boží rodička z Tuřan ji připomíná jako matku Spasitele. Ježíšek na jejím klíně už jako dítě má atributy své duchovní moci - královskou korunu a vladařské jablko. Ale jistě nejslavnější pojmenování dostala socha od jezuity Bohuslava Balbína v jeho spisu Diva turzanensis z roku 1658. Latinský výraz diva zřejmě souvisí se slovem deus (bůh) a byl používán v celé škále významů - např. božská, nebeská, ale také neposkvrněná, panna nebo třeba i divotvůrkyně (úryvek z článku Matka Boží Tuřanská PhDr. Karla Rechlíka) Vznik poutního místa Bohuslav Balbín popisuje ve své knize Diva turzanensis tuto událost takto: Roku 1050 šel nábožný a u svých sousedů vážený rolník Horák, v Chrlicích usedlý, večer z polní práce domů. Na místě, kde jsou nyní Tuřany, byl les a v něm keře planých růží. Zde spatřil blíže cesty v jednom keři velké světlo, zářící na všecky strany. Byl to oheň bez kouře, bez plápolu a bez praskotu. Nelekl se toho muž statečný, ale byl zvědav, co se zde děje neobyčejného. Hned se domníval, že se tu něco nebeského, podivuhodného ukrývá, přistoupí a hle! Vidí věc neobyčejnou, vidí tu nebeskou Růži neporušenou žádným trním hříchů, vidí Matku Boží, od níž světlo nebeské tak mocně se šíří. Pln radosti patří na milostnou Matku Boží s milostným krásným Ježíškem. Padá na kolena, pozdravuje ji modlitbou, béře ji uctivě do náručí a s velikou radostí odnáší domů, jakožto jistou záruku požehnání Božího.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 8. 9. 2014):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
7:00
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden

www.farnostturany.cz

Adresa kostela: Hanácká

GPS: Loc: 49°8'49.728"N, 16°40'4.777"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Autobusy č. 40, 48 a 78 - zastávka Hanácká Noční spoje: autobus č. 95 - zastávka Hanácká

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Luboš Pavlů

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno-Tuřany, Husův sbor Církve československé husitské - 0.4 km
Brno-Slatina, kostel Povýšení sv. Kříže - 4.0 km
Brno-Černovice, bývalý kostel sv. Floriána - 4.2 km
Brno-Komárov, kaple sv. Jana Nepomuckého - Královka - 4.3 km
Brno-Černovice, nemocniční kaple v Psychiatrické nemocnici - 4.8 km
Přízřenice, kostel sv. Markéty - 4.9 km
Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí - 5.5 km
Brno-Židenice, kostel Českobratrské církve evangelické - 5.8 km
Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 5.8 km
Brno-Horní Heršpice, kostel sv. Klementa Marie Hofbauera - 6.2 km