Příbram II - Svatá Hora, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:3518:50 Vydejte se schody na Svatou Horu
Netradiční možnost vstupu na Noc kostelů na Svaté Hoře - se svícemi v rukou vzhůru svatohorskými schody. »»»
»»» Moje Noc
18:4518:55 Svatohorské zvonění
Začátek Noci kostelů. »»»
»»» Moje Noc
18:5022:00 Rozdělování pořadových lístků na jednotlivé vstupy
Od otevření areálu se před Svatohorskou prodejnou a infocentrem budou rozdělovat jednotlivé pořadové lístky pro zájemce o dva body programu, kde je omezen počet účastníků. »»»
»»» Moje Noc
18:5023:00 Otevření Pražské a Březnické brány 
Pohodlná možnost, jak vejít do svatohorského areálu. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:15 Slavnostní přivítání návštěvníků
Korunovační kaple. Příchozí přivítá administrátor Svaté Hory Pater David Horáček, CSsR. »»»
»»» Moje Noc
19:0022:30 Zpřístupněné rohové kaple
I rohové kaple budou po celý večer otevřené návštěvníkům. V Mníšecké kapli bude ke zhlédnutí výstava o Chartě 77. »»»
»»» Moje Noc
19:1519:45 Prohlídka horní chodby rezidence a klenotnice
Začátek u vchodu do prodejny. Prohlídka prvního patra barokní jezuitské rezidence . Využijte pořadových lístků. »»»
»»» Moje Noc
19:1519:45 Prohlídka zrekonstruovaných sklepních prostor
Začátek před prodejnou. Účastníci budou odvedeni ke spodnímu vchodu do sklepů, které byly v rámci grantu zrekonstruovány. Využijte pořadových lístků. »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Církevní rok jako kolotoč
Bazilika. Půlhodinka o církevním roku a jeho obdobích s varhanními vstupy. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Advent
Bazilika. Co je to Advent? Co jsou a kdy se zpívají roráty? Půlhodinka s názornými ukázkami jak hudebními, tak liturgickými... »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Noční světelná prohlídka Pražské kaple
Pražská kaple. Výklad o výzdobě interiéru v setmělé kapli za speciálního osvětlení. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Prohlídka horní chodby rezidence a klenotnice
Začátek u vchodu do prodejny. Prohlídka prvního patra barokní jezuitské rezidence . Využijte pořadových lístků. »»»
»»» Moje Noc
20:1520:45 Prohlídka zrekonstruovaných sklepních prostor
Začátek před prodejnou. Účastníci budou odvedeni ke spodnímu vchodu do sklepů, které byly v rámci grantu zrekonstruovány. Využijte pořadových lístků. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:00 Vánoce a koledy
Bazilika. Proč slavíme Vánoce. Půlhodinka s názornými ukázkami liturgických předmětů, rouch i zpíváním koled. »»»
»»» Moje Noc
20:4521:15 Noční světelná prohlídka Pražské kaple
Pražská kaple. Výklad o výzdobě interiéru v setmělé kapli za speciálního osvětlení. »»»
»»» Moje Noc
20:4521:15 Prohlídka horní chodby rezidence a klenotnice
Začátek u vchodu do prodejny. Prohlídka prvního patra barokní jezuitské rezidence . Využijte pořadových lístků. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 A co po Vánocích?
Bazilika. Povídání o tom, co je to liturgické mezidobí, proč je potřeba i všední čas. Interpolováno hudbou a ukázkami devocionálií. »»»
»»» Moje Noc
21:1521:45 Prohlídka zrekonstruovaných sklepních prostor
Začátek před prodejnou. Účastníci budou odvedeni ke spodnímu vchodu do sklepů, které byly v rámci grantu zrekonstruovány. Využijte pořadových lístků. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Noční světelná prohlídka Pražské kaple
Pražská kaple. Výklad o vybavení a výzdobě interiéru v setmělé kapli za speciálního osvětlení. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Prohlídka horní chodby rezidence a klenotnice
Začátek u vchodu do prodejny. Prohlídka prvního patra barokní jezuitské rezidence . Využijte pořadových lístků. »»»
»»» Moje Noc
21:4522:15 Zeptejte se redemptoristy
Diskuse a povídání s členy svatohorské komunity Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristů. »»»
»»» Moje Noc
22:1522:45 Noční světelná prohlídka Pražské kaple
Pražská kaple. Výklad o výzdobě interiéru v setmělé kapli za speciálního osvětlení. »»»
»»» Moje Noc
22:1522:45 Prohlídka horní chodby rezidence a klenotnice
Začátek u vchodu do prodejny. Prohlídka prvního patra barokní jezuitské rezidence po loňské rekonstrukci. Využijte pořadových lístků. »»»
»»» Moje Noc
22:1522:45 Prohlídka zrekonstruovaných sklepních prostor
Začátek před prodejnou. Účastníci budou odvedeni ke spodnímu vchodu do sklepů, které byly v rámci grantu zrekonstruovány. Využijte pořadových lístků. »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Varhanní půlhodinka v bazilice
Půlhodinový koncert na svatohorské chórové varhany - Marie Zahrádková. »»»
»»» Moje Noc
23:0023:10 Svatohorský Zdrávas
Basilika. Na závěr Noci kostelů zazní tradiční Svatohorský Zdrávas. »»»
»»» Moje Noc
23:1023:15 Požehnání Milostnou soškou Panny Marie svatohorské
Na závěr programu Noci kostelů požehnání. »»»
»»» Moje Noc
23:1523:20 Závěrečné zvonění na rozloučenou
Závěr Noci kostelů, společné zvonění příbramských kostelů na cestu domů... »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Zvláštní linka MHD mezi příbramskými kostely
Tento den je zřízena speciální kyvadlová doprava mezi Svatou Horou, kostelem sv. Jakuba na náměstí, Sborem M. Jakoubka na Březových Horách. Bus MDH bude jezdit od 17.15. do 23.15. ze Svaté Hory - areálu. »»»

»»» Moje Noc

Svatohorská prodejna a infocentrum, občerstvení
Celovečerní prodej knih, upomínkových předmětů, oplatek, informační služba. Bude zde možnost získat razítka na kartičky Noci kostelů. Nabízíme také skromné občerstvení - teplé svatohorské oplatky, teplou medovinu, kávu, cappuccino, čaj. »»»

»»» Moje Noc

Výstava "Nemohli jsme mlčet - Lidé Charty 77"
Výstava umístěná v rohové Mníšecké kapli mapuje události kolem Charty 77. »»»

»»» Moje Noc

Pro nevidomé i ostatní
Haptický (dotykový) model Svaté Hory je umístěný v ambitech zvláště pro všechny zrakově postižené. »»»

»»» Moje Noc

Program pro děti uvnitř prodejny
Program pro děti, soutěže, výtvarná dílna, kvízy atd. »»»

»»» Moje Noc

Stavíme s vámi varhany pro Svatou Horu
Kaple sv. Ignáce. Po celý večer bude probíhat prezentace aktuálního stavu projektu s možností nahlédnout na části varhan již uskladněných v této kapli. »»»

»»» Moje Noc

Výstava "Požár Svaté Hory 27. 4. 1978 a její rekonstrukce"
Výstava připomene nejen tento největší požár proslulého mariánského poutního místa, ale i další požáry v dějinách Svaté Hory. Výstavu lze navštívit neomezeně samostatným vchodem z průjezdu kláštera. »»»

»»» Moje Noc

Zapal svíčku v „Dušičkové kapli“, ale i elektrickou v kapli Panny Marie Ustavičné pomoci
Starobylý zvyk zažehnout svíci jako prosbu za blízkého živého či zemřelého. Nově je i v bazilice možnost u bočního oltáře Panny Marie Ustavičné pomoci. »»»

Informace o kostele:

Svatá Hora a její nezaměnitelné panorama vítá již více než 330 let návštěvníky tohoto poutního místa i známého královského horního města Příbrami, které se rozkládá na úpatí Brd 60 km jihozápadně od Prahy. Nejstarší písemný doklad o Příbrami pochází z roku 1216. V době panování Karla IV. dal arcibiskup Arnošt z Pardubic postavit uprostřed tohoto panství na místě dřevěné tvrze kamenný hrádek. Ten se stal jádrem dnešního Zámečku - Ernestina. V Příbrami tehdy stával gotický kostel sv. Jakuba a Arnošt z Pardubic nechal postavit ještě kostel sv. Jana, předměstský špitál a město obehnal dřevěnou palisádou. S jeho jménem je spjata pověst o vzniku dřevěné sošky Panny Marie a svatohorské kaple. Husitství ukončilo vládu pražských arcibiskupů nad městem i panstvím a Příbram se stala majetkem královským. Byla často zastavována. Po mnoha stížnostech příbramských měšťanů na ziskuchtivé majitele se dočkala povýšení na královské horní město. Stalo se tak privilegiem císaře Rudolfa II. v roce 1597, které reagovalo na předchozí hospodářský rozvoj města spočívající v těžbě stříbra. První zázrak se na Svaté Hoře stal roku 1632 a znamenal počátek poutního ruchu. V roce 1647, rok před uzavřením vestfálského míru, vstoupil na Příbramsko nový prvek - březničtí jezuité a spolu s nimi svatohorský mariánský kult. Do té doby málo známá kaple nad Příbramí na vrchu Svatá Hora byla s jezuitskou pečlivostí od roku 1653 přebudovávána v honosnou rezidenci. Postupně se stávala nejslavnějším českým poutním místem a významným centrem mariánského kultu v Evropě. Na jeho výzdobě se podílela řada známých umělců. Bazilika s kaplí Nanebevzetí Panny Marie a dalšími kaplemi se nachází na terase s balustrádou, která je zdobena sochami. V dolní části areálu jsou ambity s bohatou malířskou a štukatérskou výzdobou, čtyřmi uzavřenými a devíti otevřenými kaplemi. Svatou Horu spojuje s Příbramí schodiště, poprvé připomínané roku 1685, později zastřešené. Chloubou baziliky je soška Panny Marie Svatohorské a také hlavní oltář, celý ze stříbra. Příliv poutníků poskytoval Příbramským vítaný zdroj zisku a byl důležitým podnětem ke vzniku speciální řemeslné výroby: rozárnictví, voskařství, prstýnkářství a betlémářství, později i drobného průmyslu jako například továrna na poutní zboží bratří Weilů. Jezuité nebývali vždy zadobře s Příbramí, jejich podnikání se často dostávalo do konfliktu se záměry měšťanů. Nejznámější je spor o stavbu pivovaru na Svaté Hoře, který se táhl řadu let a skončil soudním vítězstvím jezuitů, kteří však pivovar nakonec nepostavili. Novým impulsem pro poutní ruch byla v roce 1732 korunovace sošky Panny Marie Svatohorské. Korunovační slavnosti se od té doby staly tradicí. Josefínské reformy ale poutní ruch omezily. Ještě předtím, v roce 1773, byl zrušen jezuitský řád a svatohorský komplex byl předán do správy proboštů. V roce 1861 dostali Svatou Horu do péče redemptoristé, kteří zde byli až do roku 1950. V roce 1903 byl opraven kostel a jeho nejstarší část, která byla dosud bez výzdoby, byla vyzdobena štukaturou. Po rozsáhlé opravě redemptoristé požádali papeže Pia X. o udělení titulu basilica. Papež jejich prosbě vyhověl a vydal zvláštní breve Sacris aedibus, jímž roku 1905 povýšil Svatou Horu na basilicu minor. Oslava povýšení byla velkolepá a odpovídala významu titulu i skutečnosti, že se jednalo o první papežskou baziliku v Rakousku-Uhersku. V roce 1950 byly kláštery v tehdejším Československu zrušeny. Na Svaté Hoře od té doby působili diecézní kněží. Po Pražském jaru, v letech 1969 - 1973, se redemptoristé pokusili alespoň neformálně na Svaté Hoře obnovit klášterní život, ale v důsledku normalizace vzala tato snaha rychle za své. Během komunismu žila Svatá Hora v povědomí lidí jako místo, kam bylo možno uniknout před bolševickým ideologickým tlakem. Mnozí propuštění vězni směřovali své první kroky právě na Svatou Horu, aby poděkovali za Boží ochranu v době, kdy byli ve vězení.

Duchovní správa Svaté Hory byla 24. března 1990 znovu svěřena redemptoristům a současně se stala sídlem vedení řádu v České republice. Roku 1993 se podařilo obnovit Svatohorské schody, které už byly zříceninou. Třináctimilionové náklady byly zaplaceny z darů během jednoho roku. Oslava 650. výročí milostné sošky Panny Marie se konala v roce 1998. Byla spojena s poutěmi z domova i ze zahraničí a doprovázelo ji množství kulturních a vzdělávacích akcí. V srpnu 1999 se na Svaté Hoře setkalo více než 5000 mladých katolíků z České republiky. V roce 2005 oslavila Svatá Hora významnou událost: 100. výročí povýšení na baziliku. Ve dnech 4. a 5. června bylo toto jubileum oslaveno Národní poutí. Při této příležitosti obdržela svatohorská bazilika významný dar: nový oltář, ambon a další předměty liturgického prostoru z ateliéru akademického sochaře Otmara Olivy. O Vánocích v roce 2007 byly slavnostně požehnány nové chórové varhany postavené varhanářem Vladimírem Šlajchem. Při oslavách Korunovace v roce 2009 byl v ambitu požehnán pomník na památku obyvatel z italského Valle di Ledro zemřelých během vyhnanství v Čechách za první světové války.

V roce 2015 prošel celý areál náročnou rekonstrukcí, díky které je naše nabídka rozšířena o nové prvky. Za prohlídku stojí nově vzniklé svatohorské muzeum, které se nachází pod celým severním ambitem. V muzeu jsou mimo jiné vystaveny exponáty nalezené při rekonstrukci. Celá prohlídka začíná a končí u barokní pece, jež byla překvapivě objevena v přízemí kláštera. Expozice vypovídá o historii Svaté Hory. Události jsou zde na časové ose zasazeny do dějin Čech. Pro děti je k dispozici samostatná časová osa se symboly, které souvisí s pracovními listy. Na obrazovkách děti mohou sledovat čtyři animované příběhy o důležitých událostech z dějin Svaté Hory. Na dalším projektoru jsou vidět plánky a ukázky postupné výstavby poutního místa. Žáci i dospělí si mohou prohlédnout jednu z našich studen, u níž je informace o spojení s ostatními svatohorskými studnami. Zajímavé jsou také ukázky objevených odvodňovacích kanálků a nález dětského hrobu. Ve vybraných dnech a na objednávku děláme nově prohlídky také svatohorské zvonice a sklepení. Vstupné je jednotné 50 Kč, je třeba se předem nahlásit.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 9. 1. 2018):

Po
7:00
, celý rok, každý týden, v 6.55 výstav milostné sošky P. Marie Svatohorské
9:00
, celý rok, každý týden, hlavní mše svatá
17:00
, celý rok, každý týden
Út
7:00
, celý rok, každý týden, v 6.55 výstav milostné sošky P. Marie Svatohorské
9:00
, celý rok, každý týden, hlavní mše svatá
17:00
, celý rok, každý týden
St
7:00
, celý rok, každý týden, v 6.55 výstav milostné sošky P. Marie Svatohorské
9:00
, celý rok, každý týden, hlavní mše svatá
17:00
, celý rok, každý týden
Čt
7:00
, celý rok, každý týden, v 6.55 výstav milostné sošky P. Marie Svatohorské
9:00
, celý rok, každý týden, hlavní mše svatá
17:00
, celý rok, každý týden, po odpolední mši sv. půlhodinová adorace
7:00
, celý rok, každý týden, v 6.55 výstav milostné sošky P. Marie Svatohorské
9:00
, celý rok, každý týden, hlavní mše svatá
17:00
, celý rok, každý týden
So
6:00
, v době adventní, nepravidelně, ranní rorátní mše svatá, v 7 hodin pak mše nebude!
7:00
, celý rok, každý týden, v 6.55 výstav milostné sošky P. Marie Svatohorské
9:00
, celý rok, každý týden, hlavní mše svatá, po ní přednesení proseb zaslaných Panně Marii Svatohorské
17:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
7:30
, celý rok, každý týden, v 7.25 výstav milostné sošky P. Marie Svatohorské
9:00
, celý rok, každý týden, hlavní mše svatá
11:00
, celý rok, každý týden
15:30
, celý rok, každý týden, po mši sv. zpívané mariánské nešpory

www.svata-hora.cz

Adresa kostela: Svatohorská alej

GPS: 49°41'5.846"N, 14°1'3.469"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Autem:

Z Plzně, Rožmitálu po silnici č. 18, od Prahy po R 4, od Sedlčan silnice č. 18, od Písku silnice č. 4. Ve všech případech je cesta na poutní místo Svatá Hora před Příbramí značena speciálními směrovkami. Parkoviště je na úpatí Svaté Hory. Vjezd do areálu a parkoviště nahoře u boční Březnické brány je jen pro tělesně postižené.

Vlak: Praha-hl. nádr. - Příbram

informace o jízdních řádech na www.jizdnirady.cz

Vlakem dojet na vlakové nádraží Příbram, dále městskou dopravou do zastávky Náměstí TGM (pak pěšky schody) nebo do zastávky Svatá Hora.

Bus: Praha, Na Knížecí - Příbram, autobusové nádr., informace o jízdních řádech na www.jizdnirady.cz

Autobusem dojet do zastávky Příbram - autobusové nádraží a dále pokračovat městskou dopravou jako z vlaku.

Městská doprava v Příbrami:

Autobus č. 2 (Konečná je cca 400m pod Svatou Horou, zbytek cesty pěšky) jezdí v intervalech 10 - 20 min.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: p. Martina Jechortová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Příbram I, kostel sv. Jakuba Staršího - 0.9 km
Příbram VI - Březové Hory, sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra - 2.8 km
Pičín, kostel Narození Panny Marie - 7.7 km
Jince, kostel sv. Mikuláše - 11.6 km
Rosovice, kostel sv. Petra a Pavla - 12.3 km
Dolní Hbity, kostel sv. Jana Křtitele na poušti - 16.7 km
Dobříš, kostel ČCE - 19.0 km
Dobříš, kostel Nejsvětější Trojice - 20.1 km
Kamýk nad Vltavou, kostel Narození Panny Marie - 25.7 km