Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0019:00 Mše svatá
Mši doprovodí Rodinná schola ze Štípy, její součástí bude také katecheze pro děti. »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 Prohlídka krypty
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu do kostela. »»»
»»» Moje Noc
19:0022:00 Tvůrčí stan pro děti »»»»»» Moje Noc
19:0022:30 Prohlídka věže, kůru a varhan
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod u vchodu do kostela. »»»
»»» Moje Noc
19:0023:00 Občerstvení »»»»»» Moje Noc
19:0023:00 Ochutnávka mešních vín »»»»»» Moje Noc
19:0023:00 Výstava zakládací listiny kláštera a kostela ve Štípě
Součástí výstavy je věrná kopie zakládací listiny včetně podpisu a pečeti slavného Albrechta z Valdštejna. Loni jsme oslavili jubileum 400 let od této významné události. »»»
»»» Moje Noc
19:1519:45 Kartuziáni ve Štípě
Prohlídka kostela se štípským farářem P. Františkem Sedláčkem. »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Academica Musica Zlinensis – barokní hudba v barokním chrámu
V podání 2 fléten a bassa continua (kytara, čelo, el. cembalo) zazní díla mistrů J. D. Zelenky, J. S Bacha, A. Corelliho, H. Purcella, G. P. Telemanna a A. Falconieriho. »»»
»»» Moje Noc
21:0022:30 Prohlídka krypty
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu do kostela. »»»
»»» Moje Noc
21:1521:45 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
22:0022:50 Varhanní hudba
Varhany postavili roku 1890 František Čapek a Max Zachistal z Kremže (nynější Rakousko) a štípský nástroj patří k jejich největším a nejkvalitnějším dochovaným dílům. Jejich píšťaly rozezvučí místní varhaníci – Lubomír Hnilica a Pravoslav Březík. »»»
»»» Moje Noc
22:5023:00 Závěrečná modlitba »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

O původu poutního místa ve Štípě je záznam v Pamětní knize farnosti Fryštacké (1617-1893), která je uložena ve Státním okresním archivu ve Zlíně.

Od nepamětných dob socha Panny Marie Štípské září milostmi a jest jedna ze tří nejstarších na Moravě. Už od 14. století  zde můžeme předpokládat poutě k Panně Marii do Štípy.

První písemná zmínka o obci a zároveň tak é o farnosti je z roku 1391 v souvislosti s obdarováním štípského kostela Ješkem ze Šternberka.

Historický vývoj Štípy je těsně spjat s blízkým hradem Lukovem, z kterého dnes zůstaly jen zříceniny, a celým lukovským panstvím, jehož součástí byla  Štípa až do roku 1849. Štípa hrála velkou roli jak z hlediska církevního, protože právě kostel ve Štípě sloužil jako významné poutní místo a přilehlý hřbitov k pohřbívání nejen místních obyvatel, ale také i majitelů lukovského hradu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 16. 5. 2019):

St
18:00
, celý rok, každý týden, v 17.45 modlitba večerních chval
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá pro rodiny s dětmi
So
7:30
, celý rok, každý týden
17:00
, celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, od 16:00 svátost smíření, 16:30 modlitba růžence, 17:45 adorace
Ne
10:30
, celý rok, každý týden

www.stipa.cz

GPS: Loc: 49°15'44.528"N, 17°42'56.058"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Bobál

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Zlín-Štípa, starý gotický kostel - 0.1 km
Zlín-Štípa, kaple Kristova vzkříšení - 0.4 km
Fryšták, kostel sv. Mikuláše - 3.9 km
Zlín-Velíková, kaple sv. Cyrila a Metoděje - 4.7 km
Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické - 5.7 km
Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba - 6.3 km
Zlín, Křesťanské kulturní centrum - 6.5 km
Vlčková, kaple sv. Martina - 7.1 km
Kašava, kostel sv. Kateřiny - 8.5 km
Slušovice, kostel Narození sv. Jana Křtitele - 9.2 km