Troubky, kostel sv. Markéty

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0017:50 Eucharistická adorace
Výstav eucharistie s modlitbou chval, díků a proseb »»»
»»» Moje Noc
18:0018:45 Mše svatá pro děti »»»»»» Moje Noc
19:0019:15 Historie kostela a prohlídka věže »»»»»» Moje Noc
19:3020:00 Koncert klasických kytar dětí z Přerova »»»»»» Moje Noc
20:0020:15 Historie kostela a prohlídka věže »»»»»» Moje Noc
20:0021:00 Seznámení s novým stylem výuky náboženství - katecheze Dobrého pastýře
Prohlídka učebny a seznámení s nově pojatou katechezí pro děti, katecheze Dobrého Pastýře a prohlídka atria učebny s její lektorkou Mgr. Marcelou Fojtíkovou Roubalovou, PhD, vyučující na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 Koncert sboru Troubečan
Troubečan je smíšený pěvecký chrámový sbor dvou farností a to Horní Moštěnice a Troubek »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Slovo a modlitba na dobrou noc »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel pochází z roku 1872, kdy byl konsekrován Bedřichem kardinálem Fürstenberkem. Byl postaven na místě malého původního kostela z 13 století. Současná podoba chrámu prochází postupnými změnami díky současné generální opravě střechy, věží a pláště kostela probíhající od r. 2016. Velkými změnami také prošel interiér chrámu po ničivých povodních roku 1997. Byl upraven presbytář, vystavěno nové retabulum, na než byl zavěšen původní oltářní obraz sv. Markéty namalovaný ve Vídni roku 1872. Do retalula bylo vsazeno nové tabernákulum tvarem připomínající dveře k arše Noemově. Retabulum je mezi dvěma okny presbytáře, na nichž jsou moderní vitráže znázorňující ničivý vodní živel vztahující se k ničivým povodním, jichž se obec stala symbolem. Pravá vitráž symbolizuje Noemovu archu, levá Kristovu lodičku na rozbouřeném moři.  Do presbytáře byl pořízen mramorový oltář, který konsekroval arcibiskup Graubner roku  2013 a vložil do něj ostatky svaté Markéty z původního oltáře a ostatky blahoslavených pražských mučedníků. K oltáři byl pořízen nový mramorový ambon a křtitelnice. Také byly pořízeny nové boční oltáře, podstavce pod sochy v celém kostele a nové lavice. Varhany pocházejí roku 1872, které nedávno také prošly generální opravou.

www.farnosttroubky.cz

Adresa kostela: Dědina

GPS: 49°25'55.805"N, 17°20'55.751"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Radek Sedlák

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Citov, kostel sv. Jiří - 4.3 km
Brodek u Přerova, kostel Narození sv. Jana Křtitele - 5.3 km
Rokytnice, kostel sv. Jakuba Staršího - 5.8 km
Kokory, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 7.2 km
Vlkoš, kostel sv. Prokopa - 8.3 km
Kojetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 9.4 km
Přerov, kostel sv. Maří Magdalény, Předmostí - 10.3 km
Přerov, kostel sv. Vavřince - 10.9 km
Přerov, sbor Jana Blahoslava - 10.9 km
Přerov, kaple sv. Jiří - 11.2 km