Slušovice, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0017:00 Slavnostní vyzvánění zvonů »»»»»» Moje Noc
17:0022:00 Prohlídka věže kostela s výskytem kolonie netopýra velkého »»»»»» Moje Noc
17:0022:00 Tvořivá dílna a dětské hřiště »»»»»» Moje Noc
18:3019:10 Mše svatá
Během mše svaté bude veškerý doprovodný program přerušený. »»»
»»» Moje Noc
19:1019:15 Přivítání návštěvníků slušovským farářem »»»»»» Moje Noc
20:0020:30 Schola Cantiamo
Krátký koncert scholy rodičů a dětí Cantiamo ze Slušovic se zamyšlením »»»
»»» Moje Noc
21:0021:30 Slušovská schola mladých »»»»»» Moje Noc
21:3021:45 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
22:0022:15 Varhanní koncert »»»»»» Moje Noc
23:0023:30 Adorace při svíčkách, písně z Taizé »»»»»» Moje Noc
23:5500:00 Kristus vítězí, Kristus kraluje »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Občerstvení
Káva, čaj, něco malého na zub »»»

Informace o kostele:

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích stojí uprostřed náměstí. Vybudován byl v letech 1812 – 1815. Nahradil starší kostel, který stával v místech dnešního hřbitova. První písemnou zmínku o farnosti máme z roku 1386. Katolická duchovní správa trvala do počátku 16. století. Za vlády Nekešů z Landeka přešla fara do rukou luterských kněží. V 17. století byla farnost spravována z Fryštáku, k jejímu znovuobnovení došlo v roce 1686.

Farní kostel je jednolodní stavba s půlkruhovým závěrem kněžiště a obdélnou zákristií v jeho podélné ose. V lodi kostela pod kůrem je umístěn klenební svorník s vytesanou šternberskou hvězdou, který završoval gotickou žebrovou klenbu. V presbytáři visí po pravé straně cenný obraz Panny Marie s Ježíškem. Obě tyto památky pocházejí z původního kostela. Hlavní oltářní obraz z roku 1815 znázorňuje scénu obřezání a pojmenování sv. Jana Křtitele.

Na klenbě kostela jsou tři výjevy ze života patrona chrámu a výjev se sv. Cecilií, patronkou hudby. Autorem maleb z roku 1938 je malíř Adolf Heller. Na kůru se nacházejí varhany z roku 1938. Byly vyrobeny firmou Rieger v Krnově. V nedávné době prošly kompletní rekonstrukcí.

Ve věži kostela nalezneme čtyři zvony. Sv. Václav a P. Maria z roku 1972, umíráček z roku 1943 a barokní zvon sv. Jan Křtitel z roku 1774.

Půdní prostory jsou zařazeny mezi evropsky významné lokality z důvodu výskytu letní kolonie netopýra velkého.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 3. 4. 2017):

Po
18:30
, celý rok, každý týden
Út
18:30
, celý rok, každý týden
St
18:30
, celý rok, každý týden
Čt
18:30
, celý rok, každý týden
18:30
, celý rok, každý týden
So
6:45
, celý rok, každý týden
Ne
7:35
, celý rok, každý týden
9:30
, celý rok, každý týden

www.farnostslusovice.cz

Adresa kostela: Náměstí Svobody

GPS: 49°14'51.396"N, 17°48'6.293"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martina Krajčová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Zádveřice-Raková, evangelický kostel - 3.1 km
Kašava, kostel sv. Kateřiny - 5.3 km
Zlín-Velíková, kaple sv. Cyrila a Metoděje - 5.8 km
Vizovice, kostel sv. Vavřince - 6.0 km
Držková, kaple sv. Václava - 7.4 km
Vlčková, kaple sv. Martina - 7.5 km
Zlín-Štípa, kaple Kristova vzkříšení - 9.1 km
Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie - 9.2 km
Zlín-Štípa, starý gotický kostel - 9.3 km
Provodov, kostel Panny Marie Sněžné - 11.4 km