Přerov-Penčice, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0018:30 Přednáška a koncert
PhDr. Ingrid Silná, Ph.D. připravila program věnovaný památce skladatele duchovní hudby Vojtěcha Říhovského, jehož rodové a hudební kořeny souvisí s Penčicemi. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

První zmínka o obci je na listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z června roku 1141. Dle této listiny již tenkrát Penčice patřily k majetku olomoucké kapituly. První zmínka o faře v Penčicích je v předhusitském urbáři z roku 1399. Tehdy byly Penčice hordou markraběte Prokopa zcela zpustošeny. 

V roce 1612 byl původní kostel stržen a nahrazen novým. Ten v roce 1623 vyhořel a v roce 1673 byl nahrazen kamennou stavbou. Velký požár v roce 1706 zničil faru, vedle stojící školu i kostel. Zároveň byly zničeny všechny historické dokumenty a cenné knihy. Po dalším požáru v roce 1834 byl postaven kostel v dnešních rozměrech. 

Mezi nejvýznamnější kněze penčické farnosti patří P. Josef Benedikt Tichý (1755-1831), kanovník metropolitního chrámu a syn penčického učitele Jáchyma Tichého.  Ten ze zrušeného olomouckého kláštera Hradisko zakoupil tři významné barokní sochy a nechal je instalovat před penčickým kostelem.

Jedná se o sochu sv. Josefa od Davida Zirna a sochy sv. Jáchyma a sv. Libora od Ondřeje Zahnera.

O okenní vitráže, sochy a cenné boční oltáře pocházející z barokního inventáře olomoucké katedrály sv. Václava se zasloužil dómský vikář a od roku 1882 farář v Penčicích P. Pavel Filip. 

 

 

Kontakt:

Římskokatolická farnost Penčice

Kokory 1

751 05 Kokory

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18. 5. 2019):

Ne
10:30
, celý rok, každý týden, P. Stanislav Čevela

www.ado.cz

GPS: 49°31'7.979"N, 17°25'17.582"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kamil Šromota

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Kokory, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 5.3 km
Přerov, kostel sv. Maří Magdalény, Předmostí - 5.7 km
Rokytnice, kostel sv. Jakuba Staršího - 6.2 km
Přerov, kostel sv. Vavřince - 7.2 km
Přerov, kaple sv. Jiří - 7.2 km
Přerov, kostel sv. Michala - 7.6 km
Přerov, sbor Jana Blahoslava - 7.6 km
Brodek u Přerova, kostel Narození sv. Jana Křtitele - 9.2 km
Citov, kostel sv. Jiří - 11.4 km
Troubky, kostel sv. Markéty - 11.7 km