Jalubí, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0019:00 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:0020:00 Možnost prohlídky věže kostela
kůr, půdní prostory, hodinový stroj, vyhlídka z věže »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 Soutěž pro děti školního věku »»»»»» Moje Noc
20:0020:30 Komentovaná prohlídka kostela
s popisem vyobrazení života Jana Křitele ve výzdobě chrámu »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 Koncert při svíčkách »»»»»» Moje Noc
22:0022:05 Ukončení
Během celého večera (po mši sv.) bude možnost rozhovoru s knězem nebo dobrovolníkem. Bude také možno získat vystřihovánku jalubského kostela za dar na opravu kostela, časopisy a kartičky jsou pro návštěvníky Noci kostelů zdarma. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

   Obec Jalubí, založená před r. 1265 na území kláštera Cisterciáků na Velehradě měla kostel již ve 14. století. V gotickém slohu jej postavili Cisterciáci z Velehradu. Byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli a Cisterciáci jej nazývali "velehradskou kaplí".

   Nynější farní kostel, zasvěcený stejnému patronovi, byl dostavěn v roce 1763. Benedikován byl posledním velehradským opatem Filipem Martinem Zurym 9.října 1764. Opat Zury vybavil kostel bočními oltáři, obrazy Ignáce Raaba, kazatelnou a varhanami. Zpovědnice a křtitelnice pocházejí z velehradské baziliky. Znak světitele Zuryho je umístěn nad hlavním vchodem do kostela.

   Hlavní oltář je zděný, v roce 2014 zrestaurovaný do původní podoby, jakou měl před 250 lety. Náročná oprava byla hrazena kromě sbírek farníků také příspěvkem obcí, které patří do farnosti, státní dotací a přispěním evropských fondů.

Oltářní obraz Křest Páně je od malíře Ignáce Majera, po stranách jsou sochy sv. Zachariáše a Alžběty a sv. Bernarda a Benedikta. Obrazy křížové cesty jsou dílem malíře Čeňka Neumanna. Významným prvkem výzdoby kostela jsou také stropní fresky: v kněžišti -  Oslava Boha Otce a čtyři evangelisté, v lodi kostela -  Narození Jana Křtitele a Jan Křtitel káže u Jordánu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 28. 3. 2015):

St
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Ne
9:00
, celý rok, každý týden

http://farnost-jalubi.info/

GPS: 49°7'0.966"N, 17°25'47.096"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Příjezd ke kostelu je po cestě vedoucí přes Jalubí do Traplic. Vzdálenost od autobusové zastávky je cca 300 metrů. Nadmořská výška u kostela je cca 230 m n.m.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hana Novotná

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Kudlovice, kaple sv. Andělů strážných - 3.5 km
Velehrad, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje - 3.9 km
Huštěnovice, kostel sv. Anny - 4.0 km
Babice, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 5.4 km
Uherské Hradiště, Evangelická modlitebna Jana Amose Komenského - 5.4 km
Uherské Hradiště, klášterní kostel Zvěstování Panny Marie - 5.7 km
Uherské Hradiště, kostel sv. Františka Xaverského - 5.9 km
Kunovice, kostel sv. Petra a Pavla - 8.5 km
Buchlovice, kostel sv. Martina - 10.6 km