Huštěnovice, kostel sv. Anny

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:30 Májová pobožnost »»»»»» Moje Noc
18:3018:50 Povídání o kostele »»»»»» Moje Noc
19:0020:30 Program na farním dvoře
Zahrada identity - zamyšlení s tvůrčí dilnou Ochutnávka bylinkových čajů Společné opékání špekáčků »»»
»»» Moje Noc
20:4021:00 Rozsvěcování svící v kostele
zapal svíci za toho, koho máš rád, napiš prosbu nebo poděkování za blízké nebo svět »»»
»»» Moje Noc
21:0021:50 Ohlédnutí za církevním rokem
program scholy s myšlenkami a písněmi »»»
»»» Moje Noc
21:5022:00 Adorace a požehnání
krátká adorace a svátostné požehnání obci a farnosti, společné čtení proseb »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Zajímavý pohled skýtá návštěvníkům Huštěnovic novogotická stavba kostela sv. Anny, která je náročnou historizující architekturou tvořící výraznou dominantu uprostřed historické zástavby obce. Chrám byl postaven v letech 1873-1877 jako náhrada za kapli sv. Anny z roku 1828, v níž se konaly bohoslužby jednou ročně a kterou po jeho  stavbě zbourali. Kapli předcházela zvonice z josefínské doby. Před jejím vznikem byly údajně na stejném místě vykopány základy ke stavbě kostela, ale k realizaci z neznámých důvodů nikdy nedošlo. Avšak myšlenka vystavět v Huštěnovicích vlastní kostel byla neustále velmi živá a zakrátko se stala naléhavou, jelikož nepřetržitá docházka věřících na bohoslužby do Starého Města a Uherského Hradiště byla neudržitelná. V roce 1872 se obecní výbor za souhlasu veškerého obyvatelsva rozhodl chrám postavit. K tomuto účelu byl ihned zvolen zvláštní kostelní výbor, ve kterém figurovali Jindřich Erazim Vitásek, františkán z Uherského Hradiště a čestný občan Huštěnovic, Petr Habáň, František Varmuža, Antonín Kašpárek, Hynek Adamčík a Antonín Veselý. Stavba byla svěřena hradišťskému staviteli Schaniakovi. Dne 26. 7. 1873 došlo k slavnostnímu položení základního kamene a zároveň i k jeho posvěcení P. Františkem Michalským z Uherského Hradiště.

K slavnostnímu vysvěcení kostela sv. Anny v Huštěnovicích došlo 26. července 1877. Pro své umělecké a architektonické kvality byl kostel sv. Anny v roce 1995 prohlášen za kulturní památku.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 16. 5. 2019):

St
17:00
, celý rok, každý týden
Ne
8:30
, celý rok, každý týden

www.farhustenovice-cz.webnode.com

GPS: 49°6'24.140"N, 17°27'56.911"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Radka Batůšková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Babice, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 2.2 km
Kudlovice, kaple sv. Andělů strážných - 2.3 km
Uherské Hradiště, Evangelická modlitebna Jana Amose Komenského - 3.6 km
Uherské Hradiště, klášterní kostel Zvěstování Panny Marie - 3.7 km
Jalubí, kostel sv. Jana Křtitele - 4.0 km
Uherské Hradiště, kostel sv. Františka Xaverského - 4.0 km
Kunovice, kostel sv. Petra a Pavla - 6.6 km
Velehrad, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje - 7.5 km
Březolupy, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 12.3 km