Domašov nad Bystřicí, kostel sv. Anny

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:3019:00 Komorní sbor ConSpirito společně s  pianistou a varhaníkem Jiřím Lamačem
seznam skaldeb: Anonym - Soudce všeho světa - žalm s jazzovým doprovodem Jiřího Lamače gospel - Down in the River Arvo Pärt- My heart is on Higlands - zpěv Dominika Pudlová klavírní improvizace - Martin Výtisk  »»»
»»» Moje Noc
17:3020:00 projekce dobových fotografií Domašova nad Bystřicí a kostela sv. Anny »»»»»» Moje Noc
18:0020:00 hry pro děti i dospělé s tématikou „Zůstávali přes noc“ »»»»»» Moje Noc
18:0020:00 občerstvení grilovaný ananas, domácí koláčky »»»»»» Moje Noc
19:0019:15 Magdaléna Zvědělíková
Leonard Cohen - Hallelujah – zpěv Magdaléna Zvědělíková »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 možnost prohlédnutí varhan a výstup do věže kostela s prohlídkou hodinového stroje »»»»»» Moje Noc
20:0020:00 slavnostní rozloučení s 10. Noci kostelů a zároveň 3. v Domašově nad Bystřicí »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Římskokatolický filiální kostel sv.Anny
Kostel byl postaven v neurčitém slohu z materiálu bývalého kostela, který stál na místě bývalé farní zahrady v roce 1791. Pozemek pro nový kostel zakoupila obec od faráře Josefa Karla Pieschla z Moravského Berouna za symbolickou cenu 6 florénů. Kostel je 34 m dlouhý, 11 m široký a 19 m vysoký. Hlavní oltář v barokním slohu pochází ze zrušeného kláštera Hradiska v Olomouci. V roce 1897 byl obnoven. V r. 1911 byly zakoupeny věžní hodiny od firmy Beitel z Moravského Berouna. Rok 1922 znamenal pro věřící obrat, když bylo zavedeno elektrické osvětlení. V r.1936 byla provedena generální oprava střechy. Střecha byla nejprve pokryta lepenkou a potom břidlicí. V r. 1937 byl kostel vymalován E. Fischerem z Andělské Hory a při té příležitosti byly opraveny obrazy a sochy. Nového čalounění se svatostánek dočkal již v r. 1932, kdy byl znovu vysvěcen panem biskupem von Rosenthalem (portatile). Oltářní obraz sv.Anny je dílem malíře Jana Sarkandera Pilze z Uničova a pochází z r. 1801 jako i všech 14 obrazů křížové cesty. Nástěnné obrazy sv. Josefa a růžencové Panny Marie jsou dílem malíře Gustava Przeczeka ze Šternberka a pochází z r. 1872. Obraz nejsvětější Trojice je namalován F. J.Schinekem r.1 884 a věnovali jej manželé Franzelovi r.1887 spolu s mramorovým schodem presbytáře. Jejich darem je i dvojice vitrážových oken znázorňujících sv. patrony dárců sv.Annu a sv.Karla Boromejského. Nové varhany byly zakoupeny od známé firmy Rieger Kloss z Krnova za částku 30tis.korun. Obsahují 20 hudebních registrů a dva hrací manuály. Ještě téhož roku byly panem farářem Tolochem na květnou neděli vysvěceny. V kostelní věži byly umístěny celkem 4 zvony, ale válečná léta 1. světové války připravila kostel o dva z nich. Ale již v r.1924 byly nahrazeny zvony novými. Stejný osud připravil kostel o zvony v r. 1942 v období 2. světové války, kdy byly 3 zvony zabaveny. Největší z nich měřil 84 cm a vážil 320 kg, druhý měřil 74cm a vážil 220kg a třetí měřil 64cm a vážil 145kg. Zůstal pouze malý zvon "umíráček". Poslední opravy proběhly v r.1968, kdy byla provedena oprava celé vnější fasády.Současné generální opravy se kostel dočkal až za přítomnosti pátera Antonína Pospíšila, který opravu započal 21.4.1993 a ukončil 31.7.1994 slavnostním vysvěcení za přítomnosti světícího biskupa Josefa Hrdličky, bývalých odsunutých rodáků obce Domašov nad Bystřicí, kteří se nemalou měrou zasloužili o zdárnost celkové opravy a místních i cizích farníků.


GPS: 49°44'30.926"N, 17°26'35.332"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Machalová

Mapa: