Babice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0019:00 Mše svatá
Slouží P. Bohumil Kundl, s doprovodem scholy. »»»
»»» Moje Noc
19:1019:30 Komentovaná prohlídka fary »»»»»» Moje Noc
19:3020:00 Komentovaná prohlídka kostela
V průběhu celého večera lze zapisovat poděkování a prosby, které zaznějí při společné modlitbě před 22. hodinou. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:10 Rozžíhání svící v kostele a u křížů v obci »»»»»» Moje Noc
20:1021:00 Z Lukášova evangelia
Jste srdečně zváni ke společnému čtení z Lukášova evangelia a tiché meditaci. »»»
»»» Moje Noc
21:0021:10 Tóny varhan
Varhanní melodie v podání varhaníka Josefa Omelky. »»»
»»» Moje Noc
21:1021:45 Z Lukášova evangelia
Jste srdečně zváni ke společnému čtení z Lukášova evangelia a tiché meditaci. »»»
»»» Moje Noc
21:4522:00 Požehnání
Požehnání pro obě obce naší farnosti. V modlitbě se připojíme k prosbám, které se během večera shromáždí na lístcích připravených v kostele. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Boží slovo pro Tebe
Každodenní zamyšlení - v kostele. »»»

»»» Moje Noc

Celovečerní promítání na faře
Pásmo o dění ve farnosti v uplynulém roce. »»»

»»» Moje Noc

Chceš-li, pomoz
Možnost finančního příspěvku na podporu činnosti P. Mariana Kuffy (farnost Žakovce). »»»

»»» Moje Noc

Namaluj si kostel
Zábavný koutek pro děti na faře. »»»

»»» Moje Noc

Občerstvení na faře
Koláčky, čaj, káva, při příznivém posezení možnost opékání špekáčků na farní zahradě. »»»

»»» Moje Noc

Výstava na faře
Výstava fotografií z historie kostela. »»»

»»» Moje Noc

Zapal si svíci v kostele
Věnuj vzpomínku tomu, koho máš rád. »»»

Informace o kostele:

Na sklonku 19. století postavili místní lidé kapli sv. Cyrila a Metoděje, která se ve 30. letech stala farním kostelem. I vesnické kostelíky mají své pamětihodnosti: v tom našem byl roku 1904 pokřtěn významný biblista a překladatel Nového zákona ThDr. Pavel Škrabal OP. V 80. letech proběhly opravy stavby i jejího interiéru, v mnohém ovlivněné podmínkami doby. V roce 2016 na to navázala rozsáhlá rekonstrukce. Dřívější šedou fasádu nahradily odstíny žluté a bílé, které připomínají původní vzhled. Opravu kostela jsme přihlásili do soutěže Má vlast cestami proměn a vrámci ČR jsme se umístili na 6. místě. Kostel dál slouží svému účelu a kromě pravidelných bohoslužeb se v něm setkáváme i ve chvílích, které připomínají, že lidský život začíná, ale také končí. Při biřmování v říjnu 2017 jsme mezi sebou uvítali jednoho z našich biskupů. Do konce letošního roku bychom chtěli kostel zpřístupnit i mimo bohoslužby. Vždyť je domovem farní rodiny – a každý domov, který je příchozím uzavřen, domovem být přestává.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 22. 3. 2017):

18:00
, celý rok, každý týden
Ne
7:15
, celý rok, každý týden

GPS: 49°7'18.285"N, 17°28'48.647"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Radka Batůšková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Huštěnovice, kostel sv. Anny - 2.2 km
Kudlovice, kaple sv. Andělů strážných - 2.2 km
Jalubí, kostel sv. Jana Křtitele - 5.4 km
Uherské Hradiště, Evangelická modlitebna Jana Amose Komenského - 5.6 km
Uherské Hradiště, klášterní kostel Zvěstování Panny Marie - 5.6 km
Uherské Hradiště, kostel sv. Františka Xaverského - 5.9 km
Kunovice, kostel sv. Petra a Pavla - 8.3 km
Velehrad, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje - 9.2 km
Březolupy, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 10.6 km