Prostějov, kostel Povýšení svatého Kříže

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:05 POZDRAV PRIMÁTORKY MĚSTA PROSTĚJOVA NOCI KOSTELŮ
Noc kostelů pozdraví RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova. »»»
»»» Moje Noc
18:0519:00 VYPROSME SI BOŽÍ POŽEHNÁNÍ PRO DNEŠNÍ VEČER
Mše svatá s biblickými písněmi - zpěv Eliška Zbořilová, na elektronické varhany doprovází Ludmila Dittmannová. »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 POJĎTE S NÁMI DO HISTORIE
Komentovaná prohlídka kostela, kaple a dalších prostor v dobových kostýmech s půvabnými průvodkyněmi ze SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově. »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 ZPÁTKY DO NEBE
Pozemská křesťanská skupina Dejme toMu zpívající do nebe (a pro tebe) se svými malými dětskými hosty. »»»
»»» Moje Noc
21:2021:50 SLYŠTE HLAS LOUTNY
V podání Lucie Hájkové (zpěv) a Jiřího Skočka (loutna) uslyšíte evropskou barokní a renesanční hudbu. »»»
»»» Moje Noc
22:0023:00 DVEŘE DOKOŘÁN
Velká noční prohlídka kostela s průvodkyněmi ze SOŠ podnikání a obchodu bude při svíčkách. »»»
»»» Moje Noc
23:1523:15 POŽEHNÁNÍ MĚSTU
Společně se vydáme do kostela sv. Jana Nepomuckého na ukončení Noci kostelů s požehnáním duchovních křesťanských církví městu Prostějov a jeho obyvatelům.  »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

17:30 - 20:30 VZHŮRU K NEBESŮM
Tento večer se mohou návštěvníci podívat na věž kostela. Prohlídky budou v půlhodinových intervalech pro 5 osob s průvodcem a výkladem (zajišťují studenti SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově). Pouze pro fyzicky zdatné a na vlastní nebezpečí. »»»

»»» Moje Noc

18:00 - 19:00 Projížďky po náměstí TGM »»»

»»» Moje Noc

18:00 - 21:00 POUTNÍ AUTOBUS
Vydáme se s průvodcem na tři zajímavá místa v našem okrese Brodek u Prostějova, Tištín a Mořice. Přihlašujte se na emailu faprostejov-psk@ado.cz, počet míst v autobuse je omezen. Cena 100,- Kč Odjezd z parkoviště za kostelem Povýšení sv. Kříže. »»»

»»» Moje Noc

19:00 - 21:00 PUTUJEME V KOČÁRU
Kočárem na pouť mezi prostějovskými kostely.. 19:00 Povýšení sv. Kříže (hlavní kostel) 19:20 kostel sv. Cyrila a Metoděje (Tetín) 20:00 Sbor českých bratří (U kalicha) 20:20 kostel sv. Jana Nepomuckého (Svatoplukova ul.) 20:45 Husův sbor »»»

»»» Moje Noc

19:00 - 21:30 ADOPCE PÍŠŤAL
Na kůru si můžete adoptovat píšťalu varhan našeho kostela. Každý, kdo by se chtěl stát »»»

»»» Moje Noc

21:00 - 22:00 Slavnostní projížďky s nočním osvětlením náměstím TGM. Ta poslední vás zaveze na varhanní koncert v kostele Povýšení Svatého Kříže. »»»

Informace o kostele:

Přesné datum založení kostela není známo, pravděpodobně byl založen před rokem 1200. Později zde byl zřízen augustiánský klášter. Původní kostelík sv. Kříže byl patrně součástí zdejší tvrze. Ta byla pravděpodobně zničena za válek moravských markrabat. Z této tvrze má pocházet část věže zvonice, zvaná Zelená, která je jednou z dominant města. Její dispozice mezi kostelem a Starou radnicí tomu odpovídá.

Kostel obnovil Petr z Kravař, který na konci 14.století získal prostějovské a plumlovské panství. Roku 1391 sem pozval augustiánské kanovníky z Roudnice nad Labem. Ti postavili kostel nový a u něj klášter. Původní kostelík nechal Petr z Kravař opravit a zřídil v něm rodinnou hrobku. Vznikla tak boční kaple sv. Kříže v kostele Navštívení blahoslavenné Panny Marie u Alžběty v horách. Klášter s kostelem však neměl dlouhé trvání. Roku 1430 byl zcela zničen husitským vojskem. Jako zázrakem zůstala zachována nejstarší část, kaple sv. Kříže. Obnova svatostánku začala až v letech 1522 až 1535. Bylo využito některých zbytků svislého zdiva a vznikla stavba jednoduché síně s rovným stropem a třemi ochozy. Presbytář byl opraven až v letech 1586 až 1588, tedy po dlouhých 156 letech. Byl zaklenut gotickou klenbou a spojil se s lodí v jeden celek. Další nečekaná pohroma se udála 27.4.1697. Město tehdy zachvátil nejničivější požár v historii. Padla mu za oběť velká část města a spolu s ním i zdejší kostel u náměstí.

Jako zázrakem byl ušetřen dřevěný kříž, který stával před vchodem do kostela. Tento kříž byl pak se svolením olomouckého biskupa po opravě svatostánku položen na hlavní oltář. Došlo k tomu 16.9.1703 a kostel byl zasvěcen na Povýšení svatého Kříže.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 19. 11. 2017):

Po
8:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
Út
8:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
St
8:00
, celý rok, každý týden
Čt
8:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
8:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
8:00
, celý rok, každý týden
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
10:30
, celý rok, každý týden

http://prostejovfarnost.mzf.cz/

Adresa kostela: Filipcovo náměstí

GPS: 49°28'18.509"N, 17°6'44.08"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Milada Tomčiaková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Prostějov, Husův sbor - 0.2 km
Prostějov, kostel sv. Jana Nepomuckého - 0.5 km
Prostějov, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 0.5 km
Prostějov, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 0.8 km
Prostějov, modlitebna Sboru Církve bratrské - 1.0 km
Prostějov, kaple sv. Andělů Strážných - 1.2 km
Prostějov, kaple sv. Anny - 1.9 km
Prostějov-Krasice, kostel sv. Josefa - 3.1 km
Smržice, kostel sv. Petra a Pavla - 3.4 km
Prostějov-Vrahovice, kostel sv. Bartoloměje - 4.0 km