Olomouc, kostel sv. Michala

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:30 Zahájení Noci kostelů »»»»»» Moje Noc
19:0022:00 Za krásami barokního chrámu a přilehlých prostor
Prohlídka přístupných prostor kostela sv. Michala - část chrámu je v rekonstrukci »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Na nejvyšším skalnatém místě vnitřní části města Olomouce je postaven farní kostel sv. Michaela archanděla. Díky svému umístění tvoří jednu z nejvýraznějších dominant města a jeden z nejcharakterističtějších objektů městského panoramatu. Jeho dlouhá historie je spojena s dominikánským řádem.
Za vůbec první bezpečnou a nejstarší zprávu o existenci dominikánského konventu v Olomouci můžeme považovat list papeže Řehoře IV. Z roku 1234, určený převorovi a bratřím kazatelům v městě Olomouci. O tři roky později týž papež vyhlašuje odpustky každému, kdo po přijetí svátostí přispěje na výstavbu kostela a kláštera. Předpokládá se dokončení kostela v 60 letech 13. století. Současně s výstavbou kostela probíhalo budování definitivních objektů klášterních, zvláště kapitulní síně a dormitáře (společná ložnice mnichů).
Původní podobu ranně gotického konventního kostela. Sv. Michaela neznáme. Tento kostel postihlo na přelomu 14. a 15. století dvojí zničení. V roce 1398 při velkém požáru shořel údajně kostel i klášter. Následky ničivého požáru nebyly ještě ani odstraněny, když již v roce 1404 klášter znovu vyhořel. Četnými sbírkami, které organizovali dominikáni, dary a odkazy se podařilo napravit způsobené škody.
Z 80. let 15. století pochází masivní hranolová pozdně gotická věž po pravé straně západního průčelí. Její výstavba začala roku 1482 a měla funkci samostatně stojící zvonice.
Na místě tohoto kostela, značně poškozeného za švédských válek byl od roku 1676 budován nový kostel barokní. Autorem projektu byl Giovanni Pietro Tencalla, císařský architekt a inženýr ve Vídni. Tento známý architekt, původem z Bisanne v dnešním Švýcarsku, projektoval také přestavbu Kroměřížského zámku, přestavbu Klášterního Hradiska, poutní kostel sv. Anny ve Staré Vodě. Přestavba svatomichalského kostela v duchu ranného baroka se stala nejvýznamnější stavební akcí 2. poloviny 17. století v Olomouci.
Délka kostela je 59 m, šířka 20 m. Tři kopule zvěstují tajemství Nejsvětější Trojice. Celková výška střední kopule je 37 m, výška bočních kopulí je 28 m.

Adresa kostela: Žerotínovo náměstí

GPS: 49°35'37.936"N, 17°15'15.515"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Antonín Štefek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Olomouc, kaple sv. Jana Sarkandra - 0.1 km
Olomouc, kaple Božího Těla - 0.2 km
Olomouc, kaple Neposkvrněného početí P. Marie - 0.2 km
Olomouc, kostel Zvěstování Páně-kapucínský - 0.2 km
Olomouc, kaple sv. Jeronýma - 0.3 km
Olomouc, kostel Panny Marie Sněžné - 0.3 km
Olomouc, kostel sv. Kateřiny - 0.3 km
Olomouc, kostel sv. Mořice - 0.4 km
Olomouc, kaple Božího milosrdenství - ACHO - 0.5 km
Olomouc, dominikánský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 0.5 km