Praha 10 - Vinohrady, Husův sbor

Program Noci kostelů 25. května 2018

19:0020:00 Přednáška o historii Husova sboru s následnou prohlídkou »»»»»» Moje Noc
19:0023:00 Otevřený kostel »»»»»» Moje Noc
19:0023:00 Po celou dobu bude možnost rozhovoru s místními duchovními »»»»»» Moje Noc
20:0021:00 Čtené divadlo - Basilejský koncil
Divadelní hru Davida Hrona o basilejském koncilu, která vás nevšední, humornou a neformální formou uvede do podstatného úseku českých dějin v podobě čteného divadla zahrají vysokoškolští studetni. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Husův sbor na Vinohradech vznikl podle návrhu významného českého architekta Pavla Janáka a byl vybudován od června 1932 do října 1933. Železobetonová stavba je tvořena v západní části nižším traktem s bohoslužebným sálem (kostelem), přístupným po schodištích a terase, k němuž přiléhá na východní straně pětipatrový obytný dvojdům s kancelářemi farního úřadu a nájemními byty. Na jižním okraji terasy se napojuje více než 30m vysoká věž (zvonice) bez obvodového pláště s vloženým točitým schodištěm, zakončená měděným kalichem o výšce téměř 4m a váze 7q. V roce 2011 byly do zvonice umístěny tři nové zvony.

Na konci Druhé světové války, když probíhaly tvrdé boje o Rozhlas a ten byl posléze poškozen, místní farář A. Šimšík, jistě se značnou dávkou odvahy dovolil přenést revoluční vysílání do sborových prostor, kde po celou válku zůstalo technické zařízení pro přenos varhanních koncertů. A tak se celá vlast dozvídala o událostech v Praze, slyšela zprávu o kapitulaci Německa prostřednictvím vysílání z Husova sboru na Vinohradech.

V roce 1999 náboženská obec Vinohrady zahájila rozsáhlou rekonstrukci celého objektu, která probíhala každoročně až do roku 2009, po jednotlivých etapách od opravy exteriérů k obnově interiérů kostela a kolumbária.

Aktivity sboru: pravidelné nedělní bohoslužby od 9.00hod., studentské bohoslužby vždy ve středu od 19:00 hod., náboženství pro děti, biblické hodiny, filmový klub, diskuzní večery, modlitební setkání, sběr šatstva pro diakonii, setkání na faře, koncerty, výstavy, přednášky...

Zajímavosti: Husův sbor je kulturní památkou, jedná se o funkcionalistickou stavbu navrženou významným architektem Pavlem Janákem (viz výše). V našem sboru se nachází největší kolumbárium u nás přes 7000 urnových míst.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15. 4. 2014):

St
19:00
, ve školním roce, každý týden, Studentské bohoslužby v čase semestrů na HTF UK.
Ne
9:00
, celý rok, každý týden, Liturgie dr. Karla Farského.

www.hs-vinohrady.cz

Adresa kostela: Dykova 51/1

GPS: 50°4'27.476"N, 14°26'56.439"E

Návaznost na dopravu:

Tramvaj 16 - zastávka Vinohradská vodárna (dále pěšky cca 2 min.)

Metro A - stanice Jiřího z Poděbrad (dále pěšky cca 5 min.)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Filip Sedlák

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 2 - Vinohrady, kostel ČCE - 0.2 km
Praha 3 - Vinohrady, modlitebna BJB - 0.4 km
Praha 3 - Vinohrady, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 0.4 km
Praha 10 - Vršovice, kostel sv. Mikuláše - 0.6 km
Praha 10 - Vršovice, Husův sbor - 0.8 km
Praha 3 - Žižkov, kostel sv. Prokopa - 1.0 km
Praha 2 - Vinohrady, sbor CB - 1.2 km
Praha 10 - Vršovice, kostel sv. Václava - 1.2 km
Praha 2 - Vinohrady, kostel sv. Ludmily - 1.3 km
Praha 3 - Žižkov, Betlémská kaple - 1.3 km