Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie pod řetězem

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:3018:30 Mše sv. s nešporami »»»»»» Moje Noc
19:3021:00 Kostel Panny Marie Pod řetězem a maltézský řád
Seznámení s kostelem Panny Marie "Pod řetězem konec mosta" a maltézským řádem, s jejich historii a současností i s činností. »»»
»»» Moje Noc
22:3022:45 Kompletář
Původně latinské slovo kompletář znamená doplněk. Modlitba před spaním totiž doplňuje celý cursus liturgie hodin; jedná se o prosbu o ochranu během noci. Její místo je až těsně před spaním. »»»
»»» Moje Noc
22:4522:55 Ukončení Noci kostelů v kostele Panny Marie Pod řetězem »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel Panny Marie pod řetězem konec mosta býval středem opevněného útvaru komendy řádu johanitů (maltézských rytířů) na strategicky významném místě u předmostí bývalého Juditina mostu. Klášter založil český král Vladislav II. V r. 1169 jako první johanitskou komendu v Čechách. Král daroval řádu okolní pozemky včetně západní části ostrova Kampy. Postupně zde bylo postaveno cca 50 domů spadajících pod jurisdikci řádu. Původní románský trojlodní kostel byl větší než dnešní stavba a zachovaly se z něj zbytky v nynějším nádvoří (arkády na jižní zdi) a v postranní lodi dnešního kostela. Křížová klenba je pozůstatkem románské baziliky. V pol. 13. stol. byl kostel rozšířen o raně gotické kněžiště.

Rozsáhlá gotická přestavba celého trojlodí započala v pol. 14. stol., kdy byla zbořena románská bazilika. Kolem r. 1375 byla vystavěna gotická předsíň v západní části a u ní kolem r. 1389 dvě mohutné hranolové věže. Novogotické cimbuří je z r. 1836. Dále již stavba nepokračovala a tak ze zbořeného románského trojlodí se stalo nynější nádvoří mezi věžemi s předsíní a vlastním kostelem. Ten byl přestavěn z raně gotického kněžiště za velmistra Matouše Děpolta z Lobkovic na přelomu 16. a 17. stol. Dnešní podobu získal při barokní přestavbě v l. 1640 - 60 podle projektu C. Luraga. Ve štítu kostela je umístěna dřevěná, pozdně gotická socha Madony. Hlavní oltář s řezbami představujícími výjevy ze života apoštola Pavla je od J.P.Vendy z r. 1730. Kazatelna asi od téhož autora je z doby před r. 1750. Sochy světců na konzolách hlavní lodi jsou od J.J. Bendla (po r. 1651). Hlavní oltářní obraz (Panna Maria a Jan Křtitel - pomocníci maltézských rytířů v bitvě s Turky u Lepanta r. 1571) je dílem Karla Škréty ze 60. let 17. stol. Od Škréty je také obraz sv. Barbory na bočním oltáři. V hlavní lodi stojí mramorová socha velkopřevora Rudolfa Coloredo-Walsee, který se v 17. stol. zasloužil o přestavbu kostela a kláštera. Socha je od E. Maxe z pol. 19. stol. Křížová cesta na stěnách kostela je od řádového malíře Vachka. Tepané mříže ze 16. a 17. stol byly doplněny novými podle návrhu J. Fanty. Kostel prošel rozsáhlou renovací v l. 1965 - 87.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 24. 5. 2019):

Út
17:30
, celý rok, každý týden, V Adventu a v Postu se slavením nešpor.
17:30
, nepravidelně, 1x za měsíc, 1. v měsíci
Ne
10:00
, celý rok, každý týden, Každou 3. neděli v měsící je mše sv. sloužena v latině.

www.maltezskyrad.cz

Adresa kostela: Lázeňská

GPS: 50°5'11.660"N, 14°24'23.540"E

Návaznost na dopravu:

Tramvaj č. 12, 15, 20, 22 a 23, zastávka Hellichova nebo Malostranské náměstí

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: fr. Filip Milan Suchán, OPraem (rektor kostela)

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Josefa - 0.2 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Tomáše - 0.2 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského (Pražské Jezulátko) - 0.3 km
Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Mikuláše - 0.4 km
Praha 1 - Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad - 0.8 km
Praha 1 - Staré Město, kostel sv. Františka z Assisi - 0.8 km
Praha 1 - Staré Město, kostel Nejsvětějšího Salvátora - 0.9 km
Praha 1 - Staré Město, rotunda Nalezení sv. Kříže - 1.0 km
Praha 1 - Staré Město, kaple Nanebevzetí Panny Marie (Vlašská kaple) - 1.0 km
Praha 1 - Staré Město, katedrála sv. Klimenta - 1.0 km