Mladá Vožice, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0021:00 Koncert učitelek ZŠ v Mladé Vožici v kostele Nejsvětější Trojice ve Vrcholtovicích
Po mši sv. v kostele sv. Martina v Mladé Vožicii odjíždí autobus do Vrcholtovic následuje úvod historie kostela v podání Mgr. S. Balíka a koncert učitelek ZŠ v Mladé Vožici. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Mladá Vožice - kostel svatého Martina

   Historie kostela sv. Martina Nejstarší vožický kostel, založen před rokem 1348. V té době do něj dosadil faráře Karel IV., který kostel daroval vyšehradské kapitule. Za husitských válek nebyl pravděpodobně kostel zničen, protože tehdejší farář vyznával víru podobojí. Za panování Michala Španovského z Lisova, v roce 1582, byl kostel nově vystavěn. Za jeho syna Jáchyma i dalších majitelů panství, Fünfkirchů, byl kostel stále utrakvistický, a zůstal tak do roku 1623. Posledním knězem sloužícím podobojí byl Jakub Ždanický. Další majitel panství, generál Baltazar de Marradas, v roce 1624 dosadil do kostela katolického duchovního. Kostel byl ve velmi špatném stavu a dlouho chátral. Roku 1794 byl zchátralý chrám stržen a vystavěn byl kostel nový, barokní. Jednolodní chrám s průčelím a hlavním vchodem obráceným do náměstí.

 

     Kostel má dvě věže, po pravé straně lodi je kaple sv. Barbory, patronky horníků. Do roku 1812 byl u kostela hřbitov. Kostel sv. Martina Jedná se o barokní stavbu, která je průčelím a hlavním vchodem obrácena k náměstí, má dvě věže. Chrám má jednu loď s trojím valeným, o osm polosloupů se opírajícím klenutím. Klenutý presbytář má dvě zdobená barevná okna. V pra-vo i vlevo jsou dvě předsíně, z nichž se vstupuje na oratoře. Před vchodem do sakristie je umístěna zdobená kazatelna. Na konci lodi je kruchta, na níž jsou varhany. V pozadí lodi, po pravé straně, je přistavena kaple sv. Barbory, patronky horníků, kde byl umístěn dřevěný oltář se sochou této světice. Do kaple byl zazděn i zdobený mramorový náhrobní kámen Václava Voračického z Paběnic.Nad hlavním oltářem býval obraz od vynikajícího malíře Josefa Berglera z Pasova, který zobrazuje umírajícího Krista na kříži.V roce 1809 pořídil patron kostela Leopold Küenburg další obrazy od Josefa Berglera, tentokrát pro postranní oltáře.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 17. 5. 2017):

Po
8:30
, celý rok, každý týden
St
17:00
, celý rok, každý týden
17:00
, celý rok, každý týden
Ne
9:30
, celý rok, každý týden, nedělní bohoslužba

www.farnostmladavozice.cz

GPS: 49°31'58.441"N, 14°48'33.548"E

Návaznost na dopravu:

                             

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jaroslav Karas

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Chýnov, kostel Nejsvětější Trojice - 13.2 km
Tábor, kostel Proměnění Páně - 20.4 km
Tábor, klášterní kostel Narození P. Marie - 20.7 km
Tábor, kostel sv. Filipa a Jakuba - 20.8 km
Tábor-Klokoty, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 21.5 km