Dolní Bojanovice, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 25. května 2018

19:0019:45 mše svatá
Bohoslužba ve farním kostele doprovázená rytmickou hudbou. »»»
»»» Moje Noc
19:4520:30 setkání nad farním vínem u kostela
Možnost setkat se, popovídat si a ochutnat víno z farního sklepa »»»
»»» Moje Noc
19:4521:30 objevte tajemství sakristie
Prohlídka míst a předmětů, které běžně nejsou k vidění . Bude pokračovat po divadle (cca od 21:15 do 22:00). »»»
»»» Moje Noc
19:4521:30 program pro děti ve farní učebně
Hry a soutěže pro děti. Budou pokračovat po divadle (cca od 21:15 do 22:00). »»»
»»» Moje Noc
20:0023:00 noční pohled z věže
Pohled z věže kostela svatého Václava na Dolní Bojanovice a okolí; před západem slunce bývá za jasného počasí vidět až ke hradu Buchlov. »»»
»»» Moje Noc
20:0023:00 pozvání ke ztišení, k modlitbě
Rubensův obraz Kristus na klíně matky mě může vybídnout k přemýšlení, k modlitbě... Pokud nemám s modlitbou žádnou zkušenost, může mi pomoci vytištěný doprovodný text. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:15 DIVADLO ELIŠČINY POHÁDKY Víti Marčíka ml.
Loutkové divadlo na farním hřišti pro pobavení a poučední dětí i dospělých. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:30 koncert SVATOVÁCLAVSKÉHO SBORU A ORCHESTRU
Po osmi letech vystoupí při Noci kostelů náš asi 70-ti členný sbor a orchestr se svým kvalitním programem, který potěší milovníky hudby. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:05 duchovní slovo
Krátké duchovní slovo zazní v průběhu koncertu Svatováclavského sboru a orchestru. »»»
»»» Moje Noc
23:0023:00 zakončení programu v kostele »»»»»» Moje Noc
23:0523:15 hudba z věže
Rozloučení s Nocí kostelů při poslechu hudby z věže kostela. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Farní kostel sv. Václava je barokní, architektonicky hodnotná stavba z roku 1734. Kostel se skládá z podélné lodě, k severu orientovaného kněžiště s trojbokým závěrem, z věže, jež čtvercovým půdorysem přisedá k jižní stěně lodě a z pravoúhlých prostorů sakristie, oratoře nad sakristií, na západní straně lodě a kněžiště. K věži je připojeno schodiště, jehož plášť tvoří úsek válce. Do lodi otevírá se na západní straně pravoúhlá kaple Božího hrobu (po úpravách v roce 1981 - nový boční vchod do kostela). V jižní ose východní stěny lodě je boční vchod do chrámu s představěným závětřím ve tvaru žudra. Chrámová loď je zaklenuta valenou klenbou se třemi páry styčných lunet, jež doprovází ve štuku provedená žebra a kruhové terče ve vrcholu klenby. Světlo proudí okny se segmentovými záklenky, jež jsou umístěna v osách lunet. (V západní stěně jsou otevřená do oratoře). 
Interiér lodi člení podnož, zdvojená polopilíře s pilastry, které nesou úseky kladí. Kruchta je podklenuta mohutným, nízko nasedajícím obloukem valené klenby, sevřené mezi dvěma pasy. Vrchol klenby zdobí štukový čtyřlist, na pasech jsou plastické štukové hvězdice, které se střídají s podélnými vpadlými poli. Fasáda lodě je členěna podnoží, pilastry s římsovými hlavicemi, lesénami a kladím. Okna mají římsy s motivem uch a zvonečků ve spodních koutech. Jsou doprovázena návojovými římsami. Střecha je sedlová. Kněžiště podélné dispozice s trojbokým závěrem. Valená klenba s jedním polem styčných výsečí  je obdobná lodi. V závěru kněžiště jsou tři kápě, oddělené pasy. Kněžiště je osvětleno ze stran okny s půlkruhovými záklenky a kruhovým oknem v ose závěrové stěna. Členění kněžiště je podobné jako v lodi. Ve výzdobě fasády kněžiště je oproti architektonickému pojednání fasády lodě odchylka v rozložení pilastrů, které jsou odsazeny od nároží. Střecha kněžiště  je nad závěrem zvalbena.
Věž kostela je podklenuta valenou klenbou s párem styčných výsečí. Do přízemí  je věž otevřena pravoúhlým vchodem, který je zdůrazněn trojbokým frontonem. V horní části věži je velké zvonicové okno se segmentovým záklenkem a plochou segmentově vypjatou návojovou římsou, nad niž je trojboký fronton. Členění fasády ve spodní části věže je shodné s členěním lodě. V architektonickém pojednání horní části věže uplatňují se pilastry, odsazené   od nároží. Hlavní římsa i vpadlá výplň jsou půlkruhově vypjaty nad věžními hodinami. Jehlanová střecha věže je pokryta měděným plechem.
Prostory oratoře a sakristie jsou plochostropé s pravoúhlými otvory oken a dveří. Okna oratoře mají nadokenní římsy. Fasáda oratoře je v 1.patře členěna lesénami. Na fasádě sakristie uplatňuje se v přízemí systém lesén a pilastrů a v patře zdvojených lesén. Horizontální členění je dáno podnoží a hlavní římsou.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 10. 9. 2014):

Po
6:30
, celý rok, každý týden
Út
18:00
, zimní čas, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden
St
18:00
, zimní čas, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden
Čt
6:30
, celý rok, každý týden
6:30
, celý rok, každý týden
18:00
, zimní čas, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden
So
6:30
, celý rok, každý týden
Ne
7:00
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden
18:30
, celý rok, každý týden

www.farnost.estranky.cz

GPS: Loc: 48°51'24.599"N, 17°1'45.95"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Petr Karas

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Hodonín, Husův sbor Církve československé husitské - 9.9 km
Hovorany, Chrám Spasitele CČSH - 10.4 km
Dubňany, kostel sv. Josefa - 10.8 km
Svatobořice-Mistřín, kostel Navštívení Panny Marie - 13.2 km