Vémyslice, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:4500:00 Zpívání zvonů
zvonové pozvání na Noc kostelů 2018 »»»
»»» Moje Noc
18:0000:00 Mše svatá
Při mši svaté poděkujeme za službu a rozloučíme se s naším děkanem o. Pavlem Bublanem. »»»
»»» Moje Noc
19:0000:00 Osudové osmičky a (katolická) církev
Osmičková léta nám připomene a na některé s námi zavzpomíná Mgr. PETR ECKL ve své zajímavé přednášce. »»»
»»» Moje Noc
20:0000:00 Varhany hrají pro nás
Výběr varhanních skladeb v podání Lukáše Havla. Zpěvem nás pohladí Iva Peterková. »»»
»»» Moje Noc
20:2522:00 Historie ve tmě - aneb přiletí Světluška?
prohlídka našeho ztemnělého kostela - dle zájmu »»»
»»» Moje Noc
22:0000:00 Modlitba na konci dne
Požehnání na cestu domů »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Tvořivá dílnička
18:00-20:00 program pro děti »»»

Informace o kostele:

         Obec Vémyslice leží 6 km jihozápadně od Moravského Krumlova, v malebném údolí řeky Rokytné. Založení Vémyslic spadá podle jména do 11. stol. Ves obývaná rodem, jehož předek se nazýval Vojemysl, byla pojmenována na Vojemyslice. První zmínka o obci pochází z roku 1234, kdy ves náležela údělným knížatům znojemským, později markrabatům moravským. Tehdy založila uherská princezna a ovdovělá královna česká Konstancie v Tišnově ženský klášter řádu cisterckého, zvaný Porta Coeli. Ves byla z části majetkem kláštera, z části zůstala v rukou jiných majitelů. Abatyše tišnovská Barbora Konická ze Švábenic roku 1547 Vémyslickým potvrdila odúmrtní právo a stejnou listinou také osvobození od robot. S rozvíjející se zástavbou obce vzniklo malé uzavřené náměstí a na malém návrší kostel s farou, který byl vystavěn asi ve 13. stol. Roku 1556 byla ves Vejmyslice povýšena na městečko, nebo-li městys. V té době byl městečku udělen znak, vzhůru stojící červený šíp v modrém poli. Mezi pamětihodnosti patří kostel Narození P. Marie, Boží muka naproti kostelu, socha svatého Jana Nepomuckého na návsi. S účinností od 1. prosince 2006 byl 10. listopadu 2006 obci vrácen status městyse.
     Farní kostel, zasvěcený Narození Panny Marie, byl vystavěný v románském slohu a počátkem 18. stol. přestavěný ve stylu baroka. Kolem kostela býval do r. 1827 hřbitov, který byl toho roku přeložen za obec. Hlavní oltář je zasvěcen Narození Panny Marie, na bočním oltáři je zobrazen sv. Mikuláš a sv. Anežka Římská. Původní věž, která stávala na severní straně, byla r. 1828 poškozena bleskem, proto byla snesena a roku 1863 vystavěna nová kostelní věž na západní straně. Na počátku 90. let 20. st. proběhla rozsáhlá rekonstrukce kostela včetně restaurování soch a obrazů, která byla finančně podpořena občany bez rozdílu vyznání. Roku 1999 byl slavnostně vysvěcen nový zvon, přelitý z původního prasklého, zasvěcený Panně Marii. Ozdobou kostela je vzácný obraz, prý od věhlasného čes. malíře Petra Brandla, představující poslední večeři Páně.
     Pod vémyslickou farnost spadá také Kuchyňkův mlýn z katastru tulešického a od roku 1938 obec Rybníky.
Pokud se chcete dozvědět více informací a perliček o našem kostele, přijďte, těšíme se na vás.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 1. 3. 2019):

St
17:00
, zimní čas, každý týden
19:00
, letní čas, každý týden
Ne
11:10
, celý rok, každý týden

GPS: 49°1'19.755"N, 16°15'20.234"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Alena Růžičková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Moravský Krumlov, kostel Všech svatých - 6.8 km
Moravský Krumlov, kostel sv. Bartoloměje - 7.0 km
Trstěnice, kostel Povýšení sv. Kříže - 7.3 km
Hostěradice, kostel sv. Kunhuty - 7.4 km
Miroslav, kostel sv. Petra a Pavla - 9.5 km
Miroslav, kostel Českobratrské církve evangelické - 9.7 km