Zaječí, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:10 Zahájení Noci kostelů v Zaječí »»»»»» Moje Noc
18:1018:30 Vystoupení dětského pěveckého sboru ZŠ Zaječí »»»»»» Moje Noc
18:3018:50 Koncert - Kytarové trio
Kytarové trio »»»
»»» Moje Noc
19:0022:00 Volná prohlídka kostela a věže »»»»»» Moje Noc
22:0022:00 Ukončení programu Noci kostelů v Zaječí »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel sv. Jana Křtitele

Již na počátku psané historie obce se zde zmiňuje kostel a fara. Dnešní kostel je v jádru pozdně gotická stavba pocházející z roku 1508 s některými architektonickými články z doby jejího vzniku. Roku 1848 kostelní střecha a věž shořely. Roku 1860 byl kostel opraven, avšak loď záhy nevyhovovala svému účelu, a proto byl kostel roku 1912 přestavěn. Dne 19. srpna 1913 byl znovu vysvěcen. Při přestavbě byla za oltářem objevena chodba, ústící u školy, a náhrobní kámen kněze Stanislava Reisingera z roku 1585 s českým nápisem. Stěny na původní sakristii jsou opatřeny střílnami, které naznačují příslušnost kostela ke skupině opevněných jihomoravských kostelů.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18. 9. 2014):

So
15:30
, zimní čas, každý týden, s nedělní platností
16:30
, letní čas, každý týden, s nedělní platností

www.zajeci.cz

GPS: 48°52'20.091"N, 16°46'24.456"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Kristýna Dobešová Zimmermannová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Němčičky u Hustopečí, kostel Navštívení Panny Marie - 7.8 km
Hustopeče u Brna, kostel sv. Václava a sv. Anežky České - 7.9 km
Hustopeče u Brna, kostel Českobratrské církve evangelické - 8.1 km
Hustopeče u Brna, modlitebna sboru Apoštolské církve - 8.2 km
Kurdějov, kostel sv. Jana Křtitele - 8.7 km
Pavlov u Mikulova, kostel sv. Barbory - 11.0 km
Valtice, kostel sv. Augustina - 13.3 km