Ostrava-Poruba, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:45 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
18:4520:15 Soutěžní hra pro děti i dospělé »»»»»» Moje Noc
19:0021:00 Výtvarná dílna pro děti »»»»»» Moje Noc
20:1521:15 Po stopách sv. otce Pia a sv. Benedikta a sv. Mikuláše v Itálii - komentované promítání fotek z poutního zájezdu do Itálie
Komentované promítání fotek z poutního zájezdu do Itálie »»»
»»» Moje Noc
21:1522:00 Křížová cesta v meditační zahradě »»»»»» Moje Noc
22:4023:00 Modlitba za město, závěrečné požehnání Te Deum »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Modlitba se svíčkami »»»

»»» Moje Noc

Možnost rozhovoru s knězem »»»

»»» Moje Noc

Obrazová prezentace farnosti Poruba »»»

»»» Moje Noc

Prezentační stánek Kurzů Alfa a Otevřeného společenství ve víře »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka kůru a varhan »»»

»»» Moje Noc

Prohlídka půdy a věže kostela »»»

»»» Moje Noc

Ukázka zajímavých předmětů z mobiliáře kostela »»»

»»» Moje Noc

Výstavka liturgických předmětů a kroniky »»»

»»» Moje Noc

Zpřístupnění veřejnosti celého interiéru kostela v době mezi vystoupeními »»»

Informace o kostele:

       Kostel sv. Mikuláše je jednou z nejstarších dochovaných památek Poruby. Jeho historie sahá až do XV. století; tehdy poskytoval duchovní služby obcím Poruba, Vřesina, Svinov a Třebovice.      Původní gotický kostelíček postavil asi ve 14. století Adam z Kornic.      Roku 1491 se poprvé uvádí samostatný duchovní správce, jeho jméno však není známé.      První Porubská matrika pochází ze 17. století. V té době byla farnost velmi zbědovaná. Majetek fary a kostela, ke kterému patřilo i rozsáhlé pozemkové jmění, byl zabrán protestantskými šlechtici.      V roce 1709 dal tehdejší patron kostela přistavět kapli, zasvěcenou svatému Antonínovi. Ta byla později změněna v nynější sakristii.      Přestavba, která byla nevyhnutelná, byla zahájena roku 1787. Musela být odstraněna celá příční stěna, kterou procházel hlavní vchod do kostela, bylo nutné vykopat hlubší základy. Byla přebudována klenba kostela a presbytář, kostel byl opatřen novou střechou. Interiér byl vybaven novým hlavním oltářem a dvěma bočními oltáři, byly pořízeny nové varhany. Roku 1795 byl kostel hotov. Věž kostela však byla dokončena až v roce 1808. Rekonstrukci se dále nevyhnula ani hřbitovní brána a hřbitovní zeď, bylo rovněž zbudováno nové schodiště k hlavním dveřím kostela.      Barokní vybavení chrámu bylo na sklonku 19. století nahrazeno novým. Roku 1895 byly pořízeny nové boční oltáře se sochami Panny Marie Lurdské a sv. Antonína z Padovy, o rok později byl zbudován nový hlavní oltář se sochami sv. Mikuláše a sv. Cyrila a Metoděje. Kostelní věž byla ve velmi špatném stavu, proto byla roku 1909 zrekonstruována do stávající podoby a osazena novými hodinami. O rok později byla též opravena budova fary. V roce 1914 byla opravena fasáda kostela, střecha a provedeny další drobnější opravy.      Vnitřek kostela byl upraven do nynějšího stavu v duchu obnovené liturgie podle směrnic II. vatikánského koncilu v letech 1970 – 1975. V té době byla přistavěna i sakristie na severní straně kostela.      Významnými památkami jsou náhrobní dvojdeska z 16. století zazděná v kapli sv. Antonína a náhrobní kámen z roku 1599. Jeho horní část je zazděna v jižní zdi vně kostela.      Nad svatostánkem je umístěn kříž s korpusem. Socha sv. Mikuláše z roku 1896 se nachází na pravé straně presbytáře. Na levé straně je umístěna socha sv. Antonína. Chrámové lodi dominují po stranách sochy Božského Srdce Páně a Nejsvětějšího Srdce Panny Marie z roku 1903 a křížová cesta z polychromované litiny. Nové varhany byly postaveny v roce 1981. Zvony jsou na věži celkem tři, kromě umíráčku zvon Josef Maria z roku 1950 a Antonín z roku 1984. V posledních letech postupně probíhaly menší úpravy interiéru: byl instalován nový oltář s vyřezávaným reliéfem, byly pořízeny nové lavice, sedadla v presbytáři, nová dvířka svatostánku, ambon aj. Došlo také na zásadní opravy. Podařila se generální rekonstrukce střechy a věže, včetně výměny střešních krytin. Celý kostel také dostal novou fasádu.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 19. 5. 2013):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
Út
18:00
, ve školním roce, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
18:00
, ve školním roce, každý týden, dětská mše
18:00
, celý rok, každý týden
So
18:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
6:30
, celý rok, každý týden
9:00
, celý rok, každý týden
10:15
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden

www.fporuba.cz

Adresa kostela: Nábřeží SPB 59/1

GPS: Loc: 49°49'26.9"N, 18°9'59.267"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

adresa: Nábřeží SPB, 708 00 Ostrava-Poruba bus č. 37 a 40, zastávka Nábřeží tram. č. 7, 8 a 17, zastávka Fakultní nemocnice, zhruba 7 minut chůze

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vladimír Helsner

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrava-Pustkovec, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 1.7 km
Ostrava-Pustkovec, pravoslavná kaple sv. Andělů strážných - 1.7 km
Ostrava-Třebovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 3.0 km
Ostrava-Svinov, kostel Krista Krále - 3.3 km
Ostrava-Svinov, Husův sbor - 3.4 km
Ostrava-Polanka nad Odrou, kostel sv. Anny - 3.6 km
Ostrava-Polanka nad Odrou, Husův sbor - 3.9 km
Vřesina, kostel sv. Antonína Paduánského - 4.1 km
Klimkovice, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - 5.4 km
Klimkovice, kostel Nejsvětější Trojice - 5.7 km