Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:5018:00 Zvonění »»»»»» Moje Noc
18:2023:00 Možnost výstupu na kůr a ke zvonům s doprovodem
Historii zvonů Vám přiblíží pí. Urbanová, konstrukci a mechaniku varhan Jiří Krátky »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Historie kostela a okolí
Přednáška Mgr. Zezuly »»»
»»» Moje Noc
19:4520:15 Koncert Sboru ostravské katedrály
Řídí: Lukáš Kubenka Program: J. Olejník – Hle panna počne, P. Eben – Radujte se nebesa, F. X: Brixi – Pastores, Hymnus O Redemptor summe, Offertorium Ubi caritas, J. Olejník – Velikonoční sekvence, J. Baini – Panis Angelice. »»»
»»» Moje Noc
21:1521:45 Koncert scholy S.M.O.K. »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Program pro děti v kapli sv. Františka »»»

»»» Moje Noc

Výstava ornátů »»»

Informace o kostele:

 

Kostel svatého Václava patří mezi nejstarší a nejvýznamnější kulturně-historické ostravské památky. Jedná se o trojlodní stavbu s přilehlými kaplemi a gotickou věží zakončenou později renesančním cimbuřím.

Postaven byl ve 13. století v pozdně gotickém stylu. Nejstarší doložená zmínka je z roku 1297, budova samotná však stojí na starším románském základě. Podle pověstí se kdysi jednalo o pohanskou svatyni, v níž působili svatý Cyril a Metoděj. Presbytář nové budovy byl postaven okolo roku 1310 a chrámová loď byla dokončena kolem roku 1340. Nový kostel byl postaven jako trojlodní s odsazeným presbytářem ukončeným pěti stranami osmiúhelníku. Vnitřek zůstal nezaklenut a byl uzavřen pouze trámovým stropem. Příčná loď a věž byly přistavěny počátkem 14. století. Kostel byl rozšířen ve století šestnáctém. Původní trámový strop nahradila v roce 1539 cihlová síťová klenba. Roku 1583 byla budova nově zastřešena, v roce 1603 vestavěna kruchta. V téže době byl interiér vybaven renesančními doplňky, např. dvěma sloupky s korintskými hlavicemi, podklenutí hřebínkovou klenbou a dekorativními malbami ve cviklech arkád. V baroku byly přistavěny postranní centrální kaple se třemi apsidami završené kopulí s lucernou. Došlo také k úpravám oken a k protažení věže. V 19. století proběhla přestavba ve stylu klasicismu, která odstranila některé gotické prvky. V roce 1803 byla zbořena gotická sakristie na evangelijní (t.j. severní) straně, roku 1839 byla dřevěná střecha nahrazena plechovou a v letech 1893–1898 proběhla generální oprava v duchu novogotiky. Vlivem dlouhodobého podmáčení, provozu těžké dopravy v okolí, poddolování a nedostatečné údržby došlo k vážnému narušení statiky. Od roku 1997 proto probíhala rozsáhlá rekonstrukce, která skončila v roce 2004. V roce 1998 se zde našla lidská kostra, jejíž hruď byla zatížena keramickou deskou a v ústech měla tři mince. Historikové soudí, že se jednalo o strach, aby se z mrtvého nestal upír. Poblíž kostela se nachází nové biskupství ostravsko-opavské.

 

Bohoslužby:   sobota  7:30 hod

 

 

 

  

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 5. 12. 2015):

So
7:30
, celý rok, každý týden

www.farnostmostrava.cz

Adresa kostela: Kostelní nám.

GPS: 49°50'8.52"N, 18°17'40.92"E

Návaznost na dopravu:

Zastávky MHD (DPO-ODIS):

 

Most M. Sýkory (4 min. chůze):

Bus: 22, 38

Trol: 101, 105, 106, 107, 108, 109

Jízdní řády: Příjezdy, Odjezdy, Na mapě.

 

 

Výstaviště (8 min. chůze):

Tram: 4, 6, 10, 12, 14, x45

Jízdní řády: Příjezdy, Odjezdy, Na mapě.

 

 

Elektra (10 min. chůze):

Tram: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18

Jízdní řády: Příjezdy, Odjezdy, Na mapě.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: František Urban

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Ostrava-Moravská Ostrava, katedrála Božského Spasitele - 0.6 km
Ostrava-Moravská Ostrava, evangelický Kristův kostel - 0.9 km
Ostrava-Slezská Ostrava, kostel sv. Josefa - 1.1 km
Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Josefa (Don Bosco) - 1.9 km
Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 2.8 km
Ostrava, modlitebna Církve bratrské - 2.9 km
Ostrava-Hrušov, kostel sv. Františka a Viktora - 3.4 km
Ostrava-Radvanice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 3.9 km
Ostrava-Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny - 4.0 km
Ostrava-Hrabůvka, Husův sbor - 5.3 km