Osov, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0021:00 Přednášky, promítání, prohlídka
Smysl Noci kostelů; Bavorské litanie; O Matce Boží; Mariánský sloup; Varhanní koncert; Svátost křtu a jeho symbolika; Kristocentrismus v sakrálním umění; Ukázka parament a liturgických předmětů; Prohlídka kostela; Vizuální prezentace; Další program. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Chrám narození sv. Jana Křtitele v Osově je dílem vrcholného baroka a pochází z let 1734-1738. Základ byl položen 18. dubna 1734 a po čtyřech letech byl  28. září 1738 vysvěcen Hlavní oltář byl dohotoven v roce 1740 a téhož roku vysvěcen. Kostel se nachází severně od osovského zámku a je dílem italských stavitelů. Budova je jednolodní, obdélníková, se zaobleným presbytářem, postranní sakristií a oratoří. Vyduté západní průčelí se středním rizalitem ukončeným štítem nese portál se znakem rodu Kauniců a letopočtem 1737. Po stranách rizalitu se nacházejí výklenky se sochami svatého Václava a Kaunicova patrona svatého Adolfa z dílny Františka Ignáce Weisse a od něho pochází i vnitřní výzdoba - řezbářské a sochařské práce na oltářích a kazatelně. V presbytáři sklenutém plackou se štukovou výzdobou jsou dva chiaroscurové obrázky nad okny a nástropní freska Boha Otce v kúru andělském se čtyřmi evangelisty v rozích. Na stropě chrámové lodě jsou fresky Narození a Smrt sv. Jana Křtitele, na klenbovém oblouku erb hraběcí rodiny Kauniců. Freskovými malbami vyzdobil stavbu vlašský mistr de Pini. Oltářní obraz namaloval Jan Hesler z Prahy kolem roku 1740.Z nízké dřevěné zvonice ve Skřipli byly do osovského chrámu přineseny i tři zvony, z nichž nejstarší a největší byl ulit r. 1567 Dva zvony byly za 1. světové války zrekvírovány, zničení unikl pouze nejstarší a největší, který je ve věži dodnes a prošel generální opravou. V červenci roku 2005 byly ve velké věži instalovány dva nové zvony zasvěcené sv. Václavu a Panně Marii, které kostelu věnovali manželé Sudíkovi z Chicaga. Zvony byly odlity  v německém Passově.  K nejcennějšímu vybavení chrámu patří varhany sestavené Ondřejem Nűderlem z Nepomuku v roce 1739. Osovské varhany jsou mimořádně cenné a akustika zde vynikající. Uprostřed chrámové lodi se nachází hrobka s ostatky dvanácti osob. V souboru památek berounského okresu dnes barokní osovský chrám Narození sv. Jana Křtitele představuje po Karlštejnu dílo nejvýznamnější.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14. 11. 2017):

Ne
10:30
, celý rok, každý týden

revnice.farnost.cz

GPS: 49°50'52.752"N, 14°4'53.253"E

Návaznost na dopravu:

Dopravní spojení: vlak: Praha - Hlavní nádraží nebo Praha - Smíchov - Zadní Třebaň a v Zadní Třebani přestoupit na vlak do Osova.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Václav Frajer

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Skřipel, kostel sv. Šimona a Judy - 1.7 km
Tmaň, sbor Jiřího z Poděbrad - 8.2 km
Tetín, kostel sv. Ludmily - 10.8 km
Tetín, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - 10.8 km
Tetín, kostel sv. Jana Nepomuckého - 11.0 km
Králův Dvůr - Počaply, kostel Nanebevzetí Panny Marie, hřbitov - 11.9 km
Beroun, sbor ČCE - 12.2 km
Zdice, kostel Narození Panny Marie - 13.1 km
Svatý Jan pod Skalou, kostel Narození sv. Jana Křtitele - 13.9 km
Chyňava, kaple Husova sboru CČSH - 18.8 km