Brno-Horní Heršpice, kostel sv. Klementa Marie Hofbauera

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0018:10 Přivítání s duchovním a informativnílm slovem »»»»»» Moje Noc
18:1019:00 Možnost prohlídky kostela či diskuze s pořadateli »»»»»» Moje Noc
19:0020:00 Koncert Janáčkova kvarteta
Zazní 2. smyčcový kvartet d moll Vítězslava Nováka a Smyčcový kvartet G dur, op. 106 Antonína Dvořáka »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Možnost prohlídky kostela či diskuze s pořadateli »»»»»» Moje Noc
21:0022:00 Setkání s poutníkem na jednom kole - jednokolce po stopách sv. Klermenta Maria Hofbauera
Vyprávění Karla Potáčka s promítáním »»»
»»» Moje Noc
22:0023:50 Možnost prohlídky kostela či diskuze s pořadateli »»»»»» Moje Noc
23:5000:00 Závěr s modlitbou »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Výstava historických fotografií kostela a Horních Heršpic »»»

Informace o kostele:

Kostel svatého Klementa Maria Hofbauera se nachází v městské části Brno-jih, v Horních Heršpicích na ulici Bednářově. Je to kostel s poměrně krátkou historií, byl postaven v letech 1911-1912. Autorem architektonického návrhu byl rektor Německé technické školy v Brně, profesor Ferdinand Hrach. Z jeho staveb je možné uvést budovu brněnské Nové radnice z let 1907-1917.
První zmínka o obci Horní Heršpice je ze 13.století. Obec byla původně zeměpanskou, postupně ji získali brněnští měšťané. Po roce 1447 ji získala darem a koupí brněnská kapitula. Heršpičtí chodili nadále do kostela do Komárova, kde byla i škola. Švédské války byly příčinou vyhlazení většiny místních lidí. Později se do obce přistěhovalo obyvatelstvo německé národnosti. V roce 1890 byla postavena škola a v roce 1912 samostatný kostel.

Kostel byl zasvěcen Klementu Marii Hofbauerovi, významnému členu řádu redemptoristů. Narodil se 21.12.1751 v Tasovicích u Znojma. Během svého veřejného života působil ve Varšavě a ve Vídni, kde také 15.3.1820 zemřel a je pochován. Papež Pius X. jej 20.5. 1909 prohlásil za svatého.

Kostel byl postaven v novobarokně-secesním stylu. Dominantou kostela jsou vitrážová okna, která dodala firma Škarda. Hlavní oltář je mramorový v secesním slohu. Reliéf je pískovcový, znázorňuje světce Klementa Maria mezi věřícími a dětmi, v pozadí je pohled na věž farního kostela v Tasovicích. Vedlejší oltář znázorňuje svatou rodinu, je zpracován v obdobném stylu jako hlavní. Kazatelna je zhotovena z mramoru s reliéfy čtyř evangelistů. V přilehlé místnosti se nachází secesní zpovědnice. Malba stěn a stropu je zdobena secesními vzory. Varhany postavila Firma Káš.Věžní zvon ze zvonoviny nese jméno panny Marie, druhý železný jméno svatého Jeronýma.

Svěcení kostela vykonal v neděli 27.října 1912 tehdejší  brněnský biskup Dr.Pavel hrabě Huyn.

V blízkosti kostela, na dnešní ulici Sokolova, stávala od roku 1811 dnes již neexistující kaplička Nanebevzetí Panny Marie.

 

Bohoslužby: sobota 17.30 (s nedělní platností); 25. 12. a 1.1. –  8.00

Filiální kostel sv. Klementa Marie Hofbauera v Brně-Horních Heršpicích 

Bednářova ulice, 619 00 Brno 

tel. 545 233 906  

farnost.komarov@volny.cz

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18. 3. 2015):

So
17:30
, celý rok, každý týden, s nedělní platností

GPS: 49°9'51.625"N, 16°36'43.503"E

Návaznost na dopravu:

Doprava ke kostelu je autobusy:

- číslo 49 .... z Komárova

- číslo 50 .... z Bystrce a  Bohunic

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Karel Potáček

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí - 1.8 km
Brno-Komárov, kaple sv. Jana Nepomuckého - Královka - 2.0 km
Přízřenice, kostel sv. Markéty - 2.3 km
Brno, kaple sv. Richarda Pampuri, Nemocnice Milosrdných bratří - 2.7 km
Brno, klášterní kostel sv. Leopolda a Václava - 2.8 km
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla - 2.8 km
Brno, kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže - 2.8 km
Brno, kostel sv. Maří Magdalény - 2.9 km
Brno, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové - 3.0 km
Brno, kostel sv. Michala - 3.1 km